Rätten att betala kontant

INSÄNDARE. Låt oss alla börja vår kamp idag. Låt oss sida vid sida slåss för vår rätt att betala med kontanter. Vill inrättningar av olika slag inte ta emot emot dina kontanter dina svenska mynt och sedlar begär faktura!
Undertecknad avnjöt nyligen en utmärkt måltid på en bättre restaurang. Det blev dags för notan. Kontanter överlämnades. Det meddelades att sådana accepterades inte här. Undertecknad gjorde då klart det gick alldeles utmärkt att skicka faktura. Inför detta alternativ visade de sig att kontanter trots allt kunde accepteras.
Än en gång, ratas dina kontanter begär artigt och regelmässigt faktura att betalas exempelvis per 15 dagar netto.

Ronny Larsson i Kvistalånga

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com