torsjö live vers2

Får det gå till hur som helst?

INSÄNDARE. Byggnadsnämnden har i svepande ordalag svarat mig varför de planerar att registrera delar av min tomt i Sjörröd som naturområde. Samtidigt säger de att den angränsande fastigheten, Sjörröds gård, inte berörs av det tänkta naturområdet eftersom det pågår ett planarbete där. Enligt avtal med markägaren ska möjligheten att bebygga hans gård prövas i detaljplanearbete. […]

Cirkusen fortsätter

INSÄNDARE. Cirkusen på stadsbyggnadskontoret fortsätter. Man säger sig jobba för fullt. Frågan är med vadå? Ja inte är det med de cirka 2.000 lägenheterna som – enligt alla partier – ska byggas centralt på ”Norden”. Nej, där står det still eftersom kraften sedan lång tid inriktats på en detaljplan för exploatering av jordbruksmarken på Björklunda. […]

Ny banderoll

INSÄNDARE. Såg att Jakob Karlsson satt upp en ny banderoll vid arbetsplatsen på T4,denna gång med innebörden att han ÄLSKAR Hässleholm! Undra på det,så många pengar som han tjänat på extremt gynnande, idiotiska beslut av politikerna. Ingen nämnd och ingen glömd, alla har på ett eller annat sätt bidragit till att en oproportierligt stor del skattepengar […]

Rätten att betala kontant

INSÄNDARE. Låt oss alla börja vår kamp idag. Låt oss sida vid sida slåss för vår rätt att betala med kontanter. Vill inrättningar av olika slag inte ta emot emot dina kontanter dina svenska mynt och sedlar begär faktura! Undertecknad avnjöt nyligen en utmärkt måltid på en bättre restaurang. Det blev dags för notan. Kontanter […]

Politikerna måste ut i verkligheten

INSÄNDARE. Skogsområdena vid infarterna till centrum, till exempel utmed Hovdalavägen och vid Pollenvägen intill Kristianstadsvägen, måste absolut bevaras intakta. Dessa skogsområden är en viktig del av Hässleholms identitet och själ, som ger rätt bild av Hässleholm för både boende och besökande. Det är också väldigt viktigt för det stadsnära djurlivet att vi bevarar dessa skogar som de […]

Burkini kontra nakenhet

INSÄNDARE. I sin kolumn i Norra Skåne spyr Carl-Johan Bauler sin galla över hur Majblommans intjänade medel används. Han skriver bland annat, att förra året användes pengar ”helt tosigt”, nämligen till att köpa in burkinis till utlåning till barn vars föräldrar inte vill att deras barn ska ha naken hud inför det motsatta könet. Vi vuxna […]

Vem styr egentligen i Hässleholm?

INSÄNDARE. Centern (C) sviker landsbygden. Partiet agerar släpvagn till socialdemokraterna. Trots försök att hävda motsatsen är det bara så man kan tolka deras agerande i Hässleholm. Det är slut med att värna jordbruk och landsbygd. Nu är det en ohejdad byggnation och exploatering av jordbruksmark som gäller. Är den dessutom vattensjuk är det ett plus. […]