torsjö live vers2

Likvidering av Hibab åter till fullmäktige – en av tre motioner

Likvidering av Hibab åter till fullmäktige – en av tre motioner

Vid förra sammanträdet med kommunfullmäktige var kritiken skarp mot förslaget att det kommunala bolaget Hibab skulle sälja fastigheter som används i kommunal verksamhet till kommunen alternativt sälja allt och likvidera bolaget. När fullmäktige möts igen imorgon kväll återkommer frågan – genom en motion som lämnats in av Folkets väl.

Liberalerna har lämnat in en motion om att alla kommunala verksamheter och bolag ska ställa upp med praktikplatser till gymnasieungdomar och Centerpartiet vill ge invånarna större förståelse för vart skattepengarna tar vägen genom att införa den externa tjänsten skattekollen.se.

Havremagasinet är en av de byggnader som kommunen hyr av Hibab. Foto: Berit Önell

Vid förra sammanträdet med kommunfullmäktige fick tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) skarp kritik av oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) för förslaget att köpa fastigheter av Hibab, trots att de inte var till salu, alternativt lägga ner bolaget helt. Dahlström backade och lovade att dra tillbaka förslaget, vilket tekniska nämnden också gjorde på nästkommande sammanträde.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Orsaken till förslaget kvarstår dock – sparkravet på tekniska nämndens driftskostnader för fastigheter som för 2018 uppgår till knappt 7,9 miljoner kronor. En försäljning av de tidigare föreslagna elva byggnaderna skulle sparat in hyreskostnader på 18 miljoner kronor. Den faktiska besparingseffekten har dock inte beräknats.

Björn Widmark och Ernst Herslow i FV konstaterar i motionen att samtliga ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott var överens om att skicka ut förslaget på remiss till alla partier, ett ärende som alltså sedan drogs tillbaka.

– Det enda parti som motsatte sig ett avbrytande av detta effektiviseringsarbete var Folkets väl, skriver motionärerna.

De gör en jämförelse mellan Hibab, som förvaltar cirka 50 000 kvadratmeter lokaler med fem personer i personalen, och kommunens tekniska förvaltning, som förvaltar 455 000 kvadratmeter med en personal på knappt nio personer.

FV går nu ett steg till i frågan och föreslår i första hand att kommunfullmäktige ska besluta att överlåta alla Hibabs och dess dotterbolags fastigheter till kommunen och därefter likvidera bolaget.

I andra hand vill partiet att kommunfullmäktige ska uppdra åt tekniska nämnden att köpa de tidigare aktuella fastigheterna.

Liberalernas Marie Hult betonar i sin motion om praktikplatser vikten av att ungdomar får praktisera sina kunskaper i yrkeslivet och skapa nätverk för en kommande anställning.

Marie Hult föreslår därför att alla kommunala verksamheter och bolag ska motivera varför de tar emot eller inte tar emot gymnasieelever för praktik och också ta fram en plan för att tillhandahålla praktikplatser för gymnasieskolans elever med början höstterminen 2018.

Lena Svensson (C ) motiverar sin motion om skattekollen.se med ökad demokrati, insyn och medborgardialog. Tjänsten visar på ett enkelt sätt hur kommunens skatteintäkter fördelas.

– Våra invånare fyller bara i sin inkomst i skattekollen, och ser direkt hur den skatt som de betalar in fördelas inom vår kommuns budget, skriver hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se