Gruppen-3a-328x120

Krögare dömd för givande av muta

Krögare dömd för givande av muta

Hässleholms tingsrätt har dömt en krögare för givande av muta till en tjänsteman på Hässleholms kommun. Tjänstemannen vände sig till sin chef som polisanmälde att 10 000 kronor lämnats i ett ihopvikt A4-papper. Foto: Berit Önell

En restaurangägare som hyrde lokal av Hässleholms kommun ville överlåta rörelsen till en bekant, men den kommunala tjänstemannen tvekade eftersom informationen om den tilltänkta hyresgästen var knapphändig. Restaurangägaren lämnade då in en plastmapp med ett nytt förslag – tillsammans med 10 000 kronor i 500-kronorssedlar.

Hässleholms tingsrätt har nu dömt restaurangägaren för givande av muta till villkorlig dom och 75 dagsböter á 50 kronor. En nämndeman ville ogilla åtalet.

Krögaren kom en dag i november 2016 oanmäld till den kommunala tjänstemannens kontor för att överlämna plastmappen. Tjänstemannen var då upptagen av annat och öppnade mappen först dagen därpå, tillsammans med en kollega. De hittade då sedlarna inuti ett vikt A4-papper. Tjänstemännen informerade sin chef som gjorde en polisanmälan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Restaurangägaren förnekade brott. Vid rättegången hävdade hon att hon inte visste att pengarna fanns i plastmappen och att de måste ha hamnat där av misstag. Hon förklarade att hon brukade hjälpa sin före detta make med att sätta in kontanter på banken från ett företag som de tidigare drev tillsammans. Cirka en vecka efter att mappen lämnats till kommunen ska mannen ha berättat att han varit hemma hos krögaren och lämnat en sedelbunt i hennes handväska medan hon sov.

-Sedelbunten måste då av misstag ha hamnat i mappen, förklarade hon.

Tingsrätten anser att krögarens förklaring saknar trovärdighet.

– Förklaringen till hur sedelbunten kunnat hamna just mitt i det ihopvikta pappret som innehöll personuppgifter på en tilltänkt hyresgäst framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion, skriver tingsrätten i sin dom.

Eftersom kvinnan är tidigare ostraffad och det inte finns särskilda skäl att anta att hon ska återfalla i brott bedömer tingsrätten att påföljden kan stanna vid villkorlig dom och ett bötesstraff.

Den skiljaktiga nämndemannen ansåg att det inte var ställt utom rimligt tvivel att krögaren begått brottet.

Kommunens tjänsteman har inte misstänkts för något brott.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se