torsjö live vers2

Kommunfullmäktige gav ansvarsfrihet för 2017

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen för 2017 och gav alla förtroendevalda ansvarsfrihet. Att överskottet blev 59 miljoner kronor berodde dock främst på ett stort överskott inom finansverksamheten. Revisorn Thord Johansson betonade också allvaret i trenden att nettokostnaderna ökar snabbare än nettointäkterna. Folkets väl ansåg inte att ansvarsfrihet borde ges, men valde att inte delta i beslutet och […]

Beskärning eller vandalisering?

INSÄNDARE. Som tidigare påtalats beskars häromåret trädet på Stobyvägen 44, innan cirkulationsplatsen vid Norra Kringelvägen, i strid med gällande regler. De flesta är nog av åsikten att trädet i dag är förstört. Jag är intresserad av att få veta hur tankarna går hos ansvariga inom kommunen idag avseende detta. Anses det vara ett problem att […]

Centern provocerar

INSÄNDARE. Centerpartiet provocerar arbetare och skattebetalare. På fullt allvar hävdade Annie Lööf nyligen följande vad gäller nyanlända: ”När dom då får ett jobb då minskas bidragen med motsvarande del. Vi tycker att man ska få behålla mer av sitt bidrag om man tar steget att börja jobba så att man tjänar på att komma i […]

Åsa Erlandsson engagerar sig i Kommunens röst

Åsa Erlandsson, som i februari blev utesluten ur Sverigedemokraterna, engagerar sig nu i det lokala partiet Kommunens röst i Hässleholm. Samtidigt har hon kvar sina uppdrag på regionnivå som politisk vilde, ”politiskt oberoende”, som hon kallar det, mandatperioden ut. – Kommunens röst har inga ambitioner att bli ett regionalt parti, men jag kommer att arbeta […]

Krögare dömd för givande av muta

En restaurangägare som hyrde lokal av Hässleholms kommun ville överlåta rörelsen till en bekant, men den kommunala tjänstemannen tvekade eftersom informationen om den tilltänkta hyresgästen var knapphändig. Restaurangägaren lämnade då in en plastmapp med ett nytt förslag – tillsammans med 10 000 kronor i 500-kronorssedlar. Hässleholms tingsrätt har nu dömt restaurangägaren för givande av muta […]