torsjö live vers2

Bättre kommunikation med polisen – men ingen omprioritering

Bättre kommunikation med polisen – men ingen omprioritering

Polisens och kommunens företrädare var efter mötet överens om att bättre kommunikation behövs. Fler poliser dröjer dock. Deltagarna var från vänster Carina Persson, regionpolischef, Patric Åberg, kommunalråd i Östra Göinge, Marika Bjerstedt Hansen, kommunalråd i Osby, Lars Johnsson, kommunalråd i Hässleholm, Pär Cederholm, lokalpolisområdeschef, Anders Nählstedt säkerhetschef i Hässleholms kommun, och Hans Kjaersgaard, polisområdeschef, Foto: Lotta Persson

Brevet från Hässleholms kommunledning till polisledningen ledde till ett möte som hölls på tisdagsmorgonen och där även kommunalråd från Osby och Östra Göinge var med. Alla parter uttryckte sig positivt efter mötet och talade om vikten av bättre kommunikation och förståelse mellan polis och kommuner. Framöver blir det fler möten med inte bara lokalpolisområdeschef och kommunpoliser utan också polisområdeschefen – minst två gånger per år. Någon omprioritering av polisbemanningen med förstärkning i Hässleholm, som kommunledningen krävde i sitt brev, är det dock inte tal om.

Carina Persson, regionpolischef för polisregion syd. Foto: Lotta Persson

Hässleholms kommunstyrelseordförande Lars Johnsson (M) konstaterar att polisbristen är ett nationellt problem som inte kan lösas snabbt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi behöver fler poliser och vi behöver dem nu, säger Östra Göinges kommunalråd Patric Åberg (M).

Han vill fortfarande ha en bättre dialog med polisen om hur de befintliga resurserna ska användas.

-Kommuninvånarna ska kunna känna trygghet och veta att polisen kommer när de ringer, säger han.

Skrivelsen kom också till efter signaler från medborgarna, främst i Hässleholm, men även i de andra båda kommunerna.

– Det är vi som står till svars inför medborgarna. Jag tror att vi och polisen tillsammans kan bli bättre på att prioritera, säger Patric Åberg.

Carina Persson, regionpolischef i polisregion syd, instämmer i att polis och kommuner behöver samarbeta. Men hon betonar också att polisen idag måste göra tuffa prioriteringar utifrån befintliga resurser.

Behovet av väktare och ordningsvakter som komplement i kommunerna lär bestå. Kostnaderna för dessa har ökat till det dubbla i Hässleholms kommun under tiden 2011-2017. Kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt säger att kommunen fortsätter att ta det ansvaret för kommuninvånarnas trygghets skull.

– Polisen kommer aldrig att klara uppdraget ensam och kommunerna kommer alltid att vidta åtgärder utifrån behoven, till exempel ordningsvakter, säger Carina Persson.

Hans Kjaersgaard, polisområdeschef i sydvästra Götaland, förklarar att polisens ambition är att förbättra sin arbetsledning av ordningsvakter och samordna mer.

Carina Persson förklarar att hon känner sig trygg med polisens prioritering av resurserna.

– Vi har en likvärdig fördelningsmodell mellan de 58 kommunerna i regionen. Det kan finnas fler som tycker att vi borde ha en annan prioritering, men jag kan nog sticka ut hakan och säga att vi är skickliga med de resurser vi har, säger hon.

Osbys kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) påpekar att om polisen känner sig trygg och kommunernas företrädare inte gör det så brister det i kommunikationen.

– Bättre kommunikation behövs absolut, den har haltat, säger Lars Johnsson.

Men han vill inte längre säga att Hässleholm är missgynnat ifråga om polisresurser.

– Det kan jag inte bedöma, säger han.

Hässleholms kommunalråd Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Hässleholms lokalpolisområdeschef Pär Cederholm framhåller att det blir ett ”nytt lag” i september då två kommuner blir tre genom att Osby går in i lokalpolisområdet där Hässleholm och Östra Göinge idag ingår. Han är övertygad om att det blir bättre.

– Då kan vi göra gemensamma prioriteringar. Vi har också till stor del samma människor som begår brott, säger han.

Han tror att bättre information gör att även kommuninvånarna känner sig tryggare.

– Men vi måste också ge samma budskap oavsett nivå och stå bakom de prioriteringar vi gör, säger han.

Faktum kvarstår – poliserna är för få och de kommenderas till exempelvis gränskontroller utanför lokalpolisområdet.

– Gränsverksamheten är ett regeringsbeslut. Vi är skyldiga att upprätthålla den, säger Carina Persson.

Vad som därmed måste prioriteras ner är svårare att få svar på.

– Vi gör nog lite mindre av allt, säger Carina Persson.

Marika Bjerstedt Hansen betonar att kommunerna inte vill ha en situation där de skäller ut polisen, utan ett samarbete.

– Det är vår skyldighet, säger hon.

Viss oro finns inför sommaren och semestrarna samt valrörelsen.

– Vi måste prioritera akut verksamhet som handlar om liv, hälsa och skydd. Men det innebär inte att allt annat står stilla, säger Hans Kjaersgaard.

Polisen försäkrar att det förebyggande arbetet kommer att fortsätta under sommaren med kommunpolis på plats i både Hässleholm och Östra Göinge.

Lars Johnsson är inte helt nöjd, även om han ser positivt på en förbättrad kommunikation, något som både polisen och kommunerna ska arbeta på.

– Nöjd blir jag först när jag ser fler poliser på gatan, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se