torsjö live vers2

Ingen ny bilbro över Vinne å

Ingen ny bilbro över Vinne å

Det behövs ingen ny bilbro över Vinne å i Vinslöv eftersom mätningar visat att inga nya sättningar uppstått. Kommunfullmäktige beslöt därför att SD:s motion om en ny bro ska anses besvarad.

De gamla stenpelarna på bron lutade på grund av sättningarna 2015. Men sedan dess har situationen stabiliserats och därför blir det ingen ny bilbro utan enbart en separat gång- och cykelbro. Foto: Berit Önell 

En ny gång- och cykelbro ska istället byggas i anslutning till den befintliga bron.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Vinslövsalliansen och Nätverksgruppen i Vinslöv påtalade under flera år problemen med bron.

Frilagt berättade sommaren 2015 om sättningarna i den smala bron som då tillfälligt stängdes av efter att flera ”slukhål” upptäckts vid ena sidan. Under en tid var den bara öppen för biltrafik i en körriktning åt gången.

Kommunen åtgärdade de akuta skadorna. Det visade sig då att bron är byggd på ett ”golv” av stenar utan tätskikt så att grus kunnat sippra ner och orsaka sättningar. Sedan har kontinuerliga mätningar gjorts, men dessa har alltså inte visat på nya sättningar. En helt ny bro med plats för både dubbelriktad tung trafik och gång- och cykeltrafik beräknades dessutom kosta mer än fem miljoner kronor.

Motionen från Patrik Jönsson och Åsa Erlandsson lämnades in i september 2015.

– Sättningarna verkar faktiskt ha stannat av och då kan jag faktiskt hålla med om att det inte finns någon jätteanledning att bygga en ny bro, för så billigt är det inte att bygga broar, i alla fall inte en bro som bär både gc- och motortrafik, sa Patrik Jönsson nu i kommunfullmäktige.

Fullmäktige sa enhälligt ja till liggande förslag om att bygga en ny bro för enbart gång- och cykeltrafik intill den gamla stenbron.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se