torsjö live vers2

Politiker ska frågas ut om mänskliga rättigheter

Politiker ska frågas ut om mänskliga rättigheter

Valet till kommun, regioner och riksdag ska inte bara kretsa kring den egna plånboken och den enskilda människans bekymmer. De globala problemen, fattigdomsbekämpning, kampen för demokrati och mänskliga rättigheter får inte glömmas bort. Var står politikerna i dessa frågor? Det vill humanitära organisationer och kyrkor veta inför valet. För Hässleholms del är den 23 augusti bokat för en samling med lokala politiker som förhoppningsvis ska ge besked. Temat för kvällen är: Vilken värld vill vi leva i?

Birgitta Lantz från Röda Korset och Gunnar Götborg från Missionskyrkan vill veta var Hässleholms politiker står i de humanitära frågorna, både de lokala och globala.

Frilagt möter Birgitta Lantz från Röda korset och Gunnar Götborg från Missionskyrkan i Hässleholm. De har funnit varandra utifrån sitt engagemang för medmänniskan och arbetar nu gemensamt för att anordna mötet med politikerna. Även FN-föreningen, Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, församlingen New Life och Studiefrämjandet finns med bland de organisationer som står bakom satsningen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Vi är både partipolitiskt och religiöst obundna när vi gör det här, försäkrar Birgitta Lantz. Vårt syfte är att det ska bli ett samtal om humanitära frågor. Har exempelvis Sverige råd att ta emot flyktingar, eller inte? Hur ser politikerna i Hässleholms kommun på detta?

Gunnar Götborg är inne på liknande funderingar. Vilka värderingar är det som råder? Han ser tendenser till nationalism, att många svenskar sluter sig och stänger dörren för medmänniskorna.

– Det finns en risk att vi tappar de stora perspektiven, att vi slutar att se världen utanför vår egen. Vi får inte förlora öppenheten, säger han.

Är det då inte exempelvis Förenta Nationernas sak att ta hand om de stora globala problemen?

-Vilka är FN – replikerar Gunnar Götborg – om inte medlemsstaterna?

FN kämpar idag i stark motvind. Många medlemsländer blir alltmer njugga med att skjuta till resurser. Det gäller inte minst det land som en gång i tiden var initiativtagare till att organisationen bildades, nämligen USA.

– Att det är så drabbar inte bara FN, utan alla som jobbar med ett globalt perspektiv, säger Gunnar Götborg.

Den 23 augusti, i Hässleholms församlingshus, blir politikerna utfrågade om hur de ser på de humanitära frågorna.

Ett bakgrundsmaterial har tagits fram på central nivå av bland annat studieförbundet Bilda och biståndsorganisationen Diakonia. Det ligger till grund för de lokala politikersamtalen.

Där påtalas att Sverige har satt upp som mål att en procent av bruttonationalprodukten (BNP) ska gå till bistånd, men det är en ambition som hela tiden riskerar att naggas i kanten. Det är givetvis något som kyrkorna och de humanitära organisationerna starkt ogillar. Inte minst eftersom de ute i fält ser hur enorma behoven är. Samtidigt finns en stark kritik utifrån insikten att Sverige fortsätter att exportera vapen till länder där de mänskliga rättigheterna inte respekteras.

Är de här samlingarna inte en form av lobbyverksamhet från biståndsorganisationerna?

– Jo, så kan man kanske se det, säger Gunnar Götborg, men hjälporganisationerna gör ett utmärkt arbete och brukar också få ett erkännande för det.

Samtalskvällen kommer att inledas med ett drama. Där får åhörarna möta några verkliga, nu levande människor, i deras kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar om kvinnor och sexuellt avvikande som förtrycks, politiskt oppositionella som fängslas av diktatoriska regimer, journalister som utsätts för hat och hot. Övergrepp som förekommer i många av världens länder. I viss mån också i Sverige.

Vad gör våra politiker för att motverka ojämlikhet, diskriminering och förtryck? Svar ges i Hässleholms församlingshus den 23 augusti. Alla partier som är representerade i fullmäktige är inbjudna till samtalskvällen. Håcan Nilsson, som tidigare var vd på Sparbanken 1826, har anlitats som moderator.

Text och foto: Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se