torsjö live vers2

Ramp för kickbike ska lösa konflikt i Stadsparken

Ramp för kickbike ska lösa konflikt i Stadsparken

Kommunen har satt upp en ny ramp för kickbike i Stadsparken.Att åkarna här kör i samma riktning, så att inga vägar korsas, gör att skaderisken radikalt minskas. Kickbike körs av så unga åkare som femåringar och säkerheten är viktig. Rampen kan enligt parkförvaltare Gunnar Swärdh också få fungera som nybörjarbana för skateboardåkare.Foto: Lotta Persson

På initiativ från kommunens parkchef står nu en kickbike-ramp klar i Stadsparken i Hässleholm. Därmed hoppas kommunen ha funnit lösningen på en tids konflikter mellan skateboard- och kickbike-åkare. Fler ramper kan komma att köpas in.

– Vi har satt dit den för att kickbike-åkarna ska ha någonstans att åka. De får av säkerhetsskäl inte vara i skate-anläggningen när där är åkare, berättar parkförvaltare Gunnar Swärdh.
De var efter klagomål via mejl och fysiska konflikter mellan utövare av de två olika aktiviteterna som han beslöt sig för att testa denna lösning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Det blev konflikt när kickbike-åkarna alltmer började använda den fasta skateboard-rampen i parken. Förhoppningen är nu att den nya rampen för kickbike strax intill ska lösa problemet. Foto: Lotta Persson

– Liknande konflikter har utspelats på flera platser i landet, bland annat i Lund. Det var där jag såg denna lösning, berättar Gunnar Swärdh.

Var togs beslutet att utvidga åkaktiviteterna?

– Jag har delegation och tog beslutet eftersom intresset för kickbike ökat så snabbt och det behövdes en egen bana, svarar Gunnar Swärd.

Att skateboard-rampen skulle byggas i Stadsparken föregicks ju av en hel den känslor. Är det helt okontroversiellt att utvidga åkningen där?

– Jag ser ingen större skillnad om vi har en bana till. De ungdomarna som är där är där ändå; det är bara det att man sprider ut dem lite.

Men ytterligare en bit av parkens grönytor försvinner?

– Parken finns kvar, men det är aktivitet i den. Det togs beslut att det skulle vara en aktivitetspark när politiken sa ok till skateboard-rampen, menar Gunnar Swärdh.

Han betonar samtidigt att den nya rampen av trä och komposit inte fått sin slutliga plats på gräset strax intill den fasta skateboard-anläggningen.

– Kickbike-rampen är relativt enkel att flytta om det skulle visa sig att man vill ha den någon annanstans eller ha något annat.

Så det är ett test?

– Delvis. Vi vet ju inte hur det utvecklas, men kickbike har blivit väldigt populärt på andra ställen.

Faller testet väl ut kan det bli aktuellt att köpa fler ramper för placering i kransorterna.

– Det är ofta unga utövare som inte ska behöva åka in till Hässleholm och det skulle avlasta Hässleholmsbanan, säger parkförvaltare Swärdh.

Strax under 200 000 kronor kostade den nya rampen i inköp.

Lotta Persson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se