torsjö live vers2

33,5 miljoner kronor för att flytta tekniska förvaltningen

33,5 miljoner kronor för att flytta tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningens och Hässleholms vattens lokaler ska rivas för att ge plats åt Biltema med flera butiker på Hässleholms nya handelsområde. Foto: Berit Önell

Det kostar 33,5 miljoner kronor att flytta tekniska förvaltningen från lokalerna som ska rivas för att ge plats åt Biltema med flera butiker på det planerade handelsområdet vid Ljungdalarondellen.

Tekniska nämnden hoppas nu att kommunfullmäktige ska anslå summan. Ernst Herslow (FV) ville ha återremiss i väntan på utredning av en eventuell ny serviceförvaltning.

Även Hässleholms vatten får kostnader för att bereda plats åt handelsområdet, men har för avsikt att låna upp de 24 miljoner kronor som det beräknats kosta att bygga nytt vid reningsverket.

Senast den 31 december i år ska lokalerna vara tömda. Hela tekniska förvaltningens verksamhet med cirka 100 anställda kommer inte längre att få plats på samma ställe. Kontorsdelen flyttar till två våningsplan i Hibabs fastighet i kvarteret Byggaren på Hantverkaregatan där Försäkringskassan tidigare låg.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Driftsavdelningen flyttar till före detta mekanikerskolan på Garnisonen. Anpassning av lokalerna och ombyggnad av det före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetsytor väntas kosta 30 miljoner kronor. Enligt förslaget läggs fyra miljoner kronor i årets budget och 26 miljoner på 2019.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt att godkänna förslaget för två veckor sedan, med tillägg att även driftskostnader för själva flytten ska räknas in. Denna beräkning har nu gjorts och därför föreslår tekniska nämnden att kommunfullmäktige skjuter till ytterligare 3,5 miljoner kronor.

Ernst Herslow reserverade sig mot beslutet.

En del av tekniska förvaltningen, lokalvården, har redan flyttat til Garnisonen. Enligt planeringen ska service- och jourgruppen flytta i maj-juni och fastighetsgruppen också före semestrarna. Efter sommaren följer gatu- och parkförvaltningen. Slutligen flyttar administrationen till Hantverkaregatan den 1 november.

TK Development, som köpt fastigheterna vid Ljungdalarondellen för tio miljoner kronor, ska betala rivning av byggnaderna.

Om det visar sig att marken behöver saneras ska kommunen stå för kostnader upp till en miljon kronor. Om summan överskrids har parterna rätt att säga upp avtalet, vilket var vad som hände på Kaabs tidigare fastighet som kommunen sålt till Dahlqvists bil med ett liknande avtal. Kommunen tog då på sig att betala ytterligare 6,5 miljoner kronor för att köpet skulle kunna fullföljas. En tidigare översiktlig undersökning vid tekniska kontoret visade att grundvattnet är gravt förorenat av vägsalt, men även innehåller höga halter av arsenik, kadmium och nickel.

Hässleholms vatten hyr idag både kontor och förråd vid Ljungdalarondellen. Bolaget planerar att bygga nytt vid reningsverket, både en ny kontorsbyggnad i vinkel mot den nuvarande och en ny maskinhall. Kommunstyrelsens arbetsutskott har redan godkänt att investeringen får lånas upp, men beslut måste även tas i kommunstyrelse och fullmäktige.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-07-03 Kommunen lovar flytta och sanera för att få Biltema till nytt handelsområde

2018-01-25 Anser inte 27 meter hög skylt trafiksäker

2018-03-28 Hässleholms vatten smyger med bygge av stor maskinhall

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se