Gruppen-3a-328x120

Kommunen träffar Systembolaget den 21 maj

Kommunen träffar Systembolaget den 21 maj

-Systembolagets flytt från gallerian och centrum är negativ för centrumhandeln, anser kommunalråden. Men Systembolaget har planerat flytten i dialog med tjänstemän på kommunen. Nu blir det möte om saken. Foto: Lotta Persson

Hässleholms kommunledning och Systembolaget ska ha ett möte den 21 maj med anledning av bolagets beslut att flytta från Gallerian i centrum till Kvantum. Det berättar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) för Frilagt.

Flyttbeslutet togs dock efter möten med fyra tjänstemän i kommunen. De namnges i Systembolagets svar på kommunalrådens vädjan om ett möte. Tre av de fyra har slutat i kommunen.

Anledningen till flytten är främst att Systembolaget behöver större lokaler. Men även parkeringsmöjligheter och närhet till livsmedelshandel avgjorde lokaliseringen. Foto: Lotta Persson

Den ende av tjänstemännen som jobbar kvar är Ola Berg, projektledare på arbetsmarknads- och kompetensförvaltningen. Övriga var tidigare tillväxtchefen Mikael Kipowski och näringslivschefen Roger Höjendal, båda på tillväxtavdelningen, samt exploateringsingenjören Erika Svensson på exploateringsavdelningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag kom nog in ungefär när Kipowski skulle sluta, berättar Ola Berg som hade telefonmöten med Inga Sjöblom, etableringschef på Systembolaget.

Kontakterna skedde från jul och fram till i mitten på januari.

Erika Svensson var då fortfarande kvar. Hon och Ola Berg talade om att läget vid Kvantum enligt kommunen inte är ”i centrum av centrum”.

– Men jag hade inte i uppdrag att föreslå ett mer centralt läge, säger Ola Berg.

Kommunalråden frågade inte heller något om ärendet.

Ola Berg såg det som att han skulle ge Systembolaget en lägesbeskrivning.

– Jag skickade en länk till förslaget till fördjupad översiktsplan. Där framgår att den nya placeringen ligger i kanten på området för dagligvaruhandel, så det har Systembolaget vetat om, säger han.

Han förklarar att Inga Sjöblom ville veta lite om kommunens planering och olika möjliga lösningar. Hon informerade också om hur Systembolaget tänkt sig.

– De hade nog ganska klart för sig vad de ville. De hade haft kontakt med kommunen tidigare och även varit på plats och tittat, säger Ola Berg.

Han fick uppfattningen att de ansvariga på Systembolaget tänkte att den nya lokalen ligger i ett nytt handelscentrum.

– De önskar också etablera sig nära livsmedelsbutiker, det är en del av deras policy. Tillgänglighet var en annan aspekt som vägdes in, säger han.

Enligt Ola Berg var det fler i kommunen som kände till diskussionerna med Systembolaget.

Lars Johnsson, som tillträdde som kommunalråd i februari, säger att han inte visste något.

– Jag har inte haft kontakt med tjänstemännen om detta, så jag vet ju inte vad som sagts, om flyttbeslutet togs i samförstånd med dem eller ej, säger han.

Han beklagar beslutet, men har en viss förståelse för det.

– Det handlar bland annat om tillgänglighet och brist på parkeringsplatser. Det har inte blivit lättare i centrum och det är resultatet av en politik under rödgrönt styre, säger han och förklarar att han, om han fått bestämma, hade varit mer rädd om de parkeringsplatser som fanns i centrum.

Han berättar att en alternativ lokal kunde ha varit den som Handelsbanken nu är på väg att lämna, vid Första Avenyen där det blivit gågata.

– Det föll ju på tillgängligheten, men är ett utmärkt läge annars, säger Lars Johnsson.

Han kan också konstatera att ett nytt handelscentrum växer fram kring Kvantum med Citygross med flera butiker. Men han vill inte säga att det var en miss i stadsplaneringen att tillåta Citygross att etablera sig där, i strid mot översiktsplanen där det stod bostäder och blandad verksamhet.

– Nej, det var ju väldigt roligt att Citygross kunde etablera sig i Hässleholm, särskilt eftersom det är ett Hässleholmsföretag. Jag tycker att det blivit hyfsat bra, även om det är lite knepigt med trafiken. Vi hade ju redan Kvantum där och det har inte funnits någon livsmedelsbutik i centrum på länge, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-02-22 Systembolaget flyttar till Kvantum

2018-03-05 Kommunalråd och tjänstemän på kolisionskurs om flytt av Systembolaget

2018-03-15 Kommunalråd vill ha två systembolag

2018-04-17 Systembolaget säger nej till två butiker i Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se