Kommunanställd fick träd över sig Utredning om arbetsmiljöbrott

En anställd på kommunens tekniska förvaltning fick ett träd över sig under arbetet och skadades allvarligt. Både polisen och Arbetsmiljöverket utreder nu händelsen som ett eventuellt arbetsmiljöbrott. Olyckan inträffade den 2 maj. Personalen arbetade på gården bakom tekniska kontoret med att lyfta ett stort träd, en fyra-fem meter hög ek. Trädet skulle transporteras för plantering […]

Kommunen saknar rutiner mot trakasserier och repressalier

Hässleholms kommun uppfyller inte kraven på riktlinjer och rutiner mot trakasserier och repressalier. Det säger Diskrimineringsombudsmannen, DO. Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. DO har begärt in sådana handlingar från ett större antal kommuner och landsting, däribland Hässleholms kommun. Repressalier är åtgärder som […]

Splittring om placering av nytt äldreboende

Det fanns tre olika förslag när de fem ledamöterna i tekniska nämndens arbetsutskott skulle besluta om placering av nytt äldreboende. Beslutet blev dock, enligt tjänstemännens förslag, att arbeta vidare med fastigheten Hässleholm 88:46 söder om Garnisonsvägen, intill Sjörröds gård och inom reningsverkets så kallade påverkansområde. Men sista ordet är inte sagt. Folkets väl protesterar kraftigt […]