torsjö live vers2

Kommunanställd fick träd över sig Utredning om arbetsmiljöbrott

Kommunanställd fick träd över sig Utredning om arbetsmiljöbrott

En anställd på kommunens tekniska förvaltning fick ett träd över sig under arbetet och skadades allvarligt. Både polisen och Arbetsmiljöverket utreder nu händelsen som ett eventuellt arbetsmiljöbrott.

Olyckan skedde bakom tekniska kontoret när personalen skulle lyfta ett stort träd som skulle transporteras iväg för plantering. Foto: Berit Önell

Olyckan inträffade den 2 maj. Personalen arbetade på gården bakom tekniska kontoret med att lyfta ett stort träd, en fyra-fem meter hög ek. Trädet skulle transporteras för plantering vid Södra Kringelvägen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ett spännband brast plötsligt vid fästet och den lyftkrok som placerats under rotklumpen släppte. Trädet föll och hamnade på den anställdas axel.

Den skadade fördes till sjukhus i ambulans och opererades i ryggen där flera kotor flyttat sig. Preliminärt beräknas tre månaders sjukskrivning.

Den 9 maj gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på olycksplatsen och träffade ansvariga på tekniska kontoret.

Arbetsmiljöinspektör Henrik Skoglöf konstaterar vissa brister i utrustningen.

– Lyftkroken var lite för liten och spännband användes istället för den lyftstropp som ska säkra stammen. Det fanns lite felaktigheter, men vi är inte färdiga med utredningen, säger han.

Arbetsgivaren är nu skyldig att utreda händelsen samtidigt som Arbetsmiljöverket och polisen gör parallella utredningar om eventuellt arbetsmiljöbrott. Om någon kan hållas ansvarig för olyckan och det bli aktuellt med åtal gäller det sannolikt arbetsmiljöbrott i form av vållande till kroppsskada eller framkallande av fara för annan.

Åsa Eriksson, arbetsledare på kommunens parkförvaltning där olyckan skedde, berättar att en ny trädkrok i större storlek redan är beställd.

– Plantskolorna rekommenderar alltmer att större träd köps in för plantering, därför var det dags för en större krok, förklarar hon.

Borde ni bytt ut den tidigare?

– Den var inte trasig. Man anpassar arbetet och ingenting har brustit här. Det var också en engångsföreteelse med ett så stort träd. Det var inte direkt olämpligt att använda den gamla kroken, men vi byter ut den nu för att göra arbetet lättare och säkrare, säger Åsa Eriksson.

Hon förklarar att utredningen nu fortsätter.

– Vi ska undersöka vad vi mer kan åtgärda, säger hon.

Hon säger att hon ser väldigt allvarligt på olyckan, men berömmer alla inblandade för deras agerande vid händelsen.

– Det är sällan något sådant händer, men alla visste vad de skulle göra och allt funkade, det är jag glad för, säger hon.

Kommunens utredning ska lämnas till Arbetsmiljöverket senast den 23 maj. Enligt inspektionsmeddelandet måste de bakomliggande orsakerna till olyckan klarläggas så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.

Dessutom kräver Arbetsmiljöverket att introduktionen i arbetet förbättras. Det framkom vid inspektionen att säsongsanställda arbetare som återkommer efter längre tids frånvaro inte får tillräcklig introduktion. De kan därför missa eventuella risker och tillbud som upptäckts under vintermånaderna. Åtgärder ska även här redovisas senast den 23 maj.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se