Gruppen-3a-328x120

Oenig teknisk nämnd sa ja till äldreboende i Sjörröd

Oenig teknisk nämnd sa ja till äldreboende i Sjörröd

Tekniska nämnden har beslutat att gå vidare med förslaget att bygga ett nytt äldreboende söder om Garnisonsvägen i Sjörröd. Men nämnden var oenig. Hela tre andra alternativ var med i voteringen som följdes av tre reservationer och en skriftlig protokollsanteckning.

Det föreslagna området söder om Garnisonsvägen är inringat på kartan i lokaliseringsutredningen. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) och resten av alliansen förordade ett alternativ i Röinge.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– De flesta hos oss tyckte att det var bästa alternativet. Det andra ligger ju innanför 1 000 metersgränsen till reningsverket, förklarar Arne Dahlström.

Alliansen reserverade sig och Liberalerna, som enbart har ersättarplats i nämnden, lämnade en protokollsanteckning.

SD förordade en placering i kvarteret von Döbeln på Garnisonen medan FV helst ville prioritera bebyggelse mer centralt i Hässleholm, annars föredrog ett annat alternativ inne på Garnisonen.

FV skriver i sin reservation bland annat att området söder om Garnisonsvägen är sankt och att omfattande avverkning av skyddsvärd skog krävs för byggnation samtidigt som kommunen vill klassa fastigheten nedanför som natur istället för jordbruksmark på grund av naturvärdena där. Dessutom finns risk för överklaganden och att beslutsprocessen därför drar ut på tiden.

Nästa steg i processen är nu att tekniska nämnden ansöker om detaljplan för området. Därefter kan bygglov sökas.

– Det tar tid, tyvärr. Vi har bråttom, vi har inga lediga boendeplatser för äldre, sägar Arne Dahlström.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se