torsjö live vers2

Öppna upp Magnarp

Öppna upp Magnarp

INSÄNDARE. Vid denna tiden sitter många familjer och planerar sina semestrar, ett kärt ämne för många men för vissa, som ensamstående föräldrar och låginkomstagare, ett bekymmer hur man ska kunna ha råd att ge sina barn en sommar med glädje, upplevelser och välförtjänt avkoppling.
I många år har Magnarpskollonien varit en möjlighet för familjer att ge sina barn en eller ett par veckor på kollo med nya vänner och upplevelser som blir ett minne för livet för många barn. I Magnarp öppnar sig en helt ny värld för barnen. Man får klara sig lite själv, sova ihop med kompisar i himlasängar, hjälper till att diska och helt enkelt visa hänsyn och respekt. Vi vet hur mycket en vecka på sommarkollot ger ett barn, därför är det utan tvekan värt varenda krona att renovera kollot och öppna upp för barn att få möjlighet till ett fantastisk sommaräventyr.
Vänsterpartiet har. tillsammans med S, C och MP, i sitt förslag till strategisk plan och budget för 2017-2020 avsatt 1,5 miljoner kronor för att inleda renoveringen och förbättringsåtgärder i Magnarpskolonien för att möjliggöra för skolan och andra verksamheter att kunna nyttja och bedriva aktiviteter i dessa lokaler.

Vi har också lagt initiativärende i Tekniska nämnden att hemställa hos Kommunstyrelsen att tillföra Tekniska nämnden 1,5 miljoner kronor för att inleda renovering och förbättringsåtgärder i Magnarpskolonien, men ingenting händer från det nuvarande styret. Sommarn har just börjat och den är som vanligt kort och ännu en förlorad upplevelse kommer att drabba många barn.

Per-Åke Purk(V)

Anita Peterson(V)

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se