torsjö live

Polisen hoppfull om brandutredning Kommunledningen uttrycker sitt stöd till de drabbade i moskén

Polisen har säkrat flera spår i den utbrunna moskélokalen på Finjagatan i Hässleholm där den tekniska undersökningen nu är avslutad. – Vi har skickat prover för analys och hoppas att det ska ge något, säger förundersökningsledaren Anders Svenson som är optimistisk inför möjligheterna att få fast mordbrännarna. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson besökte på torsdagen Islamiska […]

Borgerliga teg om fördjupade översiktsplanen i kommunstyrelsen

M, KD och L avstod från att rösta när det omstridda förslaget till fördjupad översiktsplan behandlades i kommunstyrelsen. Tidigare krav på ändringar nämndes inte. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) utnyttjade inte heller sin makt över dagordningen för att skjuta upp beslutet tills efter valet, något som skett i ett antal andra ärenden. Skälet är att […]

Språklig fallfrukt

INSÄNDARE. I ett av våra större varuhus hängde under många år fyra, kvadratmeterstora skyltar i fruktavdelningen med den språkligt felaktiga texten SVENSKA  ÄPPLE. Det var inte något jäktat affärsbiträde som i hastigheten gjort ett slarvfel – det gör vi ju lite till mans – utan skyltarna var distribuerade från centralt håll och bar med sin […]

Bilfritt ett hot mot centrumhandeln

INSÄNDARE. Lobbyorganisationen World Wildlife Fund (WWF) hade i lördags 19 maj ett inlägg i Norra Skåne som vimlar av felaktigheter och ”fake news”. WWF pläderar för ”fossilfritt”, och påstår att detta skulle begränsa ”klimatförändringarna” och ge bättre hälsa genom renare luft. Nja, de allra flesta dödsfallen på grund av dålig luft sker som en följd […]

Fel om garnisonen

INSÄNDARE. Tore Almer har tydligen inte läst på. Han påstår att Hässleholms tyngdpunkt hela tiden flyttas i riktning Garnisonsområdet (NSk 21 maj). Nej Tore, det gamla planprogrammet från 2010 är dött. Det kan vi tacka Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för. De har tvingat kommunen att acceptera att hela detta område ska ingå i ett nybildat riksintresseområde […]

Sunesson leker orakel

INSÄNDARE. Så har återigen Norra Skånes politiska redaktör, Yngve Sunesson, ägnat Folkets väl och undertecknad äran att få utrymme på ”hans” politiska sida kallad ”Opinion”. Den 17 maj kunde man i NSk läsa att han anser mig vara medskyldig till att skolan fått för lite pengar. Så långt har jag inga synpunkter. Sunesson får självklart […]

Lika för alla?

INSÄNDARE. Nu går ”nya” Moderaterna till val på en slogan: ”lika för alla”. För det första är väl inte de ”nya” Moderaterna särskilt nya längre. Samma gamla ”gynna-de-rika-mest-parti” har hittills varit rättesnöret i politiken. Men nu ska det bli andra bullar av, om man tolkar den nya sloganen bokstavligt. Ett rejält kliv vänsterut! Här får […]

Öppna upp Magnarp

INSÄNDARE. Vid denna tiden sitter många familjer och planerar sina semestrar, ett kärt ämne för många men för vissa, som ensamstående föräldrar och låginkomstagare, ett bekymmer hur man ska kunna ha råd att ge sina barn en sommar med glädje, upplevelser och välförtjänt avkoppling. I många år har Magnarpskollonien varit en möjlighet för familjer att […]