Gruppen-3a-328x120

Borgerliga teg om fördjupade översiktsplanen i kommunstyrelsen

Borgerliga teg om fördjupade översiktsplanen i kommunstyrelsen

Den interaktiva kartan visar den fördjupade översiktsplanens förslag till framtida markanvändning.

M, KD och L avstod från att rösta när det omstridda förslaget till fördjupad översiktsplan behandlades i kommunstyrelsen. Tidigare krav på ändringar nämndes inte. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) utnyttjade inte heller sin makt över dagordningen för att skjuta upp beslutet tills efter valet, något som skett i ett antal andra ärenden.

Skälet är att partierna vill skynda på processen.

– Om det blir väsentliga förändringar måste vi göra en ny utställning. Det kan bli en fördröjning på ett år och det kan hindra arbetet med nya detaljplaner, hävdar Lars Johnsson.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

När den fördjupade översiktsplanen nu har passerat kommunstyrelsen går den vidare till slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. Det blir troligen den 11 juni.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När ärendet togs upp i byggnadsnämnden i april röstade de rödgröna ner den borgerliga alliansens förslag på ändringar på elva punkter. Bland annat ville de slopa bostadsbebyggelse längs västra sidan av Hovdalavägen, mellan Hässleholmsgården och Garnisonen. Där ville de istället planlägga för natur. De ville ändra tillbaka till ”ny blandad stadsbebyggelse” på Åhusfältet som i förslaget har beteckningen jordbruksmark. Under temat bostäder ville de ha ställningstagandet ”skydda äldre arkitektur så att kulturhistorien bevaras” samt lägga till en prioriteringsordning för utbyggnad med följande ordning: Norden, Paradiset, Åhusfältet och Björklunda.

Men Moderaterna avstod från att driva sin tidigare linje att stoppa utbyggnadsplanerna för Sjörröds gård och hålla fast vid ett 1 000 meters yttre skyddsavstånd kring reningsverket utan undantag.

– Alliansen var inte enad, men vi i M kommer att ta ställning för skyddsavstånden i kommunfullmäktige, sa byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson då.

Nu låter det mer tveksamt, även om Lars Johnsson fortfarande säger att han återkommer i fullmäktige.

– Där kan vi antingen yrka återremiss eller lägga fram ett annat förslag. Den fördjupade översiktsplanen är ett dokument som i huvudsak har ”roddats” av de rödgröna. Det är ett politiskt dokument och det finns en hel del som vi har synpunkter på, säger han.

Men han ser det samtidigt som viktigt att den fördjupade översiktsplanen inte försenas mer.

– Vi har inte landat i det resonemanget ännu, säger han.

Inga detaljplaner kan väl hindras av att den fördjupade översiktsplanen inte är klar? Ni arbetar ju vidare med sådana nu?

– Men vi vill snabba upp processen, säger Lars Johnsson.

Vissa hävdar att ni måste göra om utställningen ändå på grund av brister i underlaget?

– Jag har inte sakkunskap att bedöma det, säger Lars Johnsson.

FV:s Björn Widmark, ersättare i kommunstyrelsen, var skarpt kritisk till att alliansen avstod från att delta i beslutet.

– Alliansen viker sig utan att göra motstånd mot de rödgröna, skriver han i en protokollsanteckning.

En av flera personer som krävt att utställningen ska göras om är arkitekten Kristoffer Dudzik i Sjörröd som hade skickat en skrivelse till sammanträdet. Han betonar där åter att utvidgningen av stadsdelen Garnisonen är gravt missvisande. Han förklarar också att kommunen inte har rätt att planlägga halva hans tomtmark som natur. Han har fått skriftligt besked om att gränserna ska vara ”medvetet otydligt dragna för att medge en flexibilitet vid framtida planering”.

– Av kartan framgår det att man med flexibilitet menar att i framtiden göra anspråk på del av tomt, skriver han.

Han påpekar att planbesked lämnats både för Sjörröds gård och Torshem, trots att ekologiskt, arkeologiskt och kulturhistoriskt underlag för området saknas. Enligt Dudzik har gamla alar och ekar redan avverkats och våt skog torrlagts.

Han hänvisar också till en artikel i tidningen Arkitekt som lyfter upp naturvärdenas betydelse för hälsan och varnar för att bygga bort tätortsnära natur i den rådande byggruschen.

SD höll fast vid sina tidigare synpunkter. Partiet ifrågasätter bland annat, liksom alliansen, bostäder på västra sidan av Hovdalavägen, håller fast vid skyddsavstånd utan undantag kring reningsverket. SD vill dessutom förbättra reningsverket, inte bygga höghastighetsjärnväg och inte planera för 5 000 nya bostäder.

SD har, liksom M, L och FV, varnat för att agera i strid mot länsstyrelsen när det gäller undantagen i skyddsavstånden.

FV vill dessutom stryka nytt verksamhetsområde vid Helsingborgsvägen, sydväst om Gäddastorp, behålla nuvarande markanvändning söder om Garnisonsvägen och minska stadskaraktärsområdet Garnisonen till att endast omfatta det tidigare inhägnade militära garnisonsområdet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se