torsjö live vers2

Sunesson leker orakel

Sunesson leker orakel

INSÄNDARE. Så har återigen Norra Skånes politiska redaktör, Yngve Sunesson, ägnat Folkets väl och undertecknad äran att få utrymme på ”hans” politiska sida kallad ”Opinion”. Den 17 maj kunde man i NSk läsa att han anser mig vara medskyldig till att skolan fått för lite pengar. Så långt har jag inga synpunkter. Sunesson får självklart tycka vad han vill. Kommunen har emellertid år efter år anlitat konsulter för att få råd och hjälp. Konsulterna har pekat på att det krävs åtgärder och omstruktureringar och att skolans största problem inte går att lösa med mer pengar. Inget har dock skett eftersom sådana åtgärder kräver både politiskt mod och handlingskraft, något som saknas såväl hos de rödgröna som i Hässleholms splittrade och passiva allians.

Men i sin ledare den 17 maj går sedan Sunesson över gränsen när han leker orakel. Han säger sig ”veta vad jag inte vill inse”. Han ger här sken av att besitta en telepatisk kontakt med mina tankar och vetskap om vad jag vill, eller vad jag inte vill inse. Att ha som yrke och levebröd att försöka skapa centerpartistisk ”Opinion” är en sak. Däremot bör vare sig Sunesson eller jag ägna oss åt att påstå oss veta vad andra vill eller inte vill. Det vet de bäst själva.

Slutligen kan konstateras att Hässleholms kommun drivs mot ett planerat underskott samtidigt som det verkar finnas obegränsade resurser för att utlova valfläsk. Det är lätt att satsa stort med andras pengar men: ”Det är inte den som satsar mest som är bäst.”

Björn Widmark

Folkets Väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se