torsjö live vers2

Fel om garnisonen

Fel om garnisonen

INSÄNDARE. Tore Almer har tydligen inte läst på. Han påstår att Hässleholms tyngdpunkt hela tiden flyttas i riktning Garnisonsområdet (NSk 21 maj). Nej Tore, det gamla planprogrammet från 2010 är dött. Det kan vi tacka Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för. De har tvingat kommunen att acceptera att hela detta område ska ingå i ett nybildat riksintresseområde för friluftsliv och rekreation, och ska klassas som natur och skyddas från exploatering.

Större sammanhängande områden, som är lämpliga för ny centrumnära bostadsbebyggelse, finns istället i nordvästlig riktning. Det är områdena ”Norden” (mellan Netto och Norra Skåne) och ”Åhusfältet” (norr om Almaån och gamla T4). Sammantaget kan här rymmas 5 000 nya bostäder. Alltså både kan och bör ”Lundamodellen” tillämpas även i vår stad. Så till Almers tvärsäkra konstaterande att tågen inte kommer att stanna i centrum utan istället vid en ny järnvägsstation som ska byggas i Tormestorp.

Tänk det tror inte vi i Folkets väl. Vi tror och hoppas att tågstoppen även framöver kommer att ske i centrala Hässleholm. Någon höghastighetsstation tror vi dock inte på. Skulle, mot all förmodan, en höghastighetsbana ändå byggas mellan Malmö och Stockholm så kommer den, enligt flera experter, att få en dragning väster om Finjasjön. En eventuell höghastighetsstation hamnar då mest troligt i riktning Finja/Tyringe.

 Björn Widmark

Folkets Väl

 

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se