Gruppen-3a-328x120

Bilfritt ett hot mot centrumhandeln

Bilfritt ett hot mot centrumhandeln

INSÄNDARE. Lobbyorganisationen World Wildlife Fund (WWF) hade i lördags 19 maj ett inlägg i Norra Skåne som vimlar av felaktigheter och ”fake news”. WWF pläderar för ”fossilfritt”, och påstår att detta skulle begränsa ”klimatförändringarna” och ge bättre hälsa genom renare luft. Nja, de allra flesta dödsfallen på grund av dålig luft sker som en följd av eldning inomhus vid matlagning. Billig el från framförallt renad kolkraft skulle rädda många av dessa liv.

”Klimatförändringarna” som följd av fossilbränslen leder enligt WWF till katastrofala konsekvenser som förhöjda havsnivåer, översvämningar, stormar och extrema temperaturer. Här begår WWF två allvarliga fel i samma mening. Dels är kopplingen koldioxid-temperaturhöjning mycket osäker; känsligheten bedöms nu vara mycket överdriven i IPCC:s så kallade klimatscenarier. Dels finns det inga belägg för alla de uppräknade konsekvenserna: havsnivåhöjningen har varit jämn (2-3 mm per år) de senaste 150 åren som en konsekvens av lilla istidens upphörande; frekvensen kraftiga stormar har snarast sjunkit (Maue); inga signifikanta trender i extrem nederbörd har detekterats de senaste decennierna; det har varit remarkabelt stabilt vad gäller torka, översvämningar, bränder.

WWF nämner inget om att jordens torra områden blivit 11 procent grönare under en 30-årsperiod, att 25 – 50 procent av jordens landyta blivit grönare, och att skördarna enligt FN ökat med ca 25 procent det senaste decenniet, allt detta till stor del drivet av en högre koldioxidhalt. Samtidigt har medeltemperaturen legat still de senaste 19 åren, och därmed har IPCC:s alla så kallade klimatmodeller falsifierats. Istället för att försöka lösa vetenskapligt icke verifierade men genompolitiserade påhittade problem med koldioxid borde WWF fokusera på reella problem som till exempel giftiga utsläpp, skogsskövling, resursslöseri, ohälsa, svält och fattigdom, de senare problem som kan lösas med billig, pålitlig energitillförsel.

Prisnivåerna för ”förnybar” energi väntas enligt WWF ligga på samma nivåer som fossilbränslen inom några år. Ja, med nuvarande rödgröna regerings politik att automatiskt(!) höja bensinskatten varje år, så att priset nu är över 16 kr per liter, samtidigt som ”förnybart” är kraftigt subventionerat, vore det väl konstigt om den opålitliga och ineffektiva vindkraften inte någon gång kommer ifatt. Idag består bensinpriset till största del av skattepålagor (64 procent av priset var skatt i februari).

WWF vill ha en snabb omställning i städerna med färre fossilbränslebilar och fler cyklar. Konsekvenserna av en sådan ”bilfri” politik ser vi nu i Hässleholm, där ett flertal näringsidkare vittnar om katastrofalt försämrad handel, eftersom det blivit så svårt att ta med bilen när man ska handla i stan (för att inte tala om svårigheten att ta sig till stationen i bil).

Vill vi ha en levande stadskärna i Hässleholm måste vi tillåta bilarna, och det kan vi göra med gott samvete.

Ernst Herslow

Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se