torsjö live vers2

Detta vill SD med miljön

Detta vill SD med miljön

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna för en aktiv och dynamisk miljöpolitik med Sverige och dess närområde i fokus. Det är självklart så att valet av energipolitik påverkar miljön i hög grad. Vi agerar därefter och förespråkar en utökning samt modernisering av kärnkraften som är den överlägset bästa och renaste formen av energiutvinning till rimligt pris. Sveriges kärnkraftverkspark är idag eftersatt på grund av politiska beslut och behöver förnyas och ersättas av modern teknik för att säkerställa rena och säkra energileveranser i framtiden. Även skyddet mot terroristattentat behöver uppdateras då säkerhet är en viktig faktor vid kärnkraftverk.
Produktionen av livsmedel bör stimuleras och prioriteras så att mer framställs av svenska producenter. Detta skulle minska de miljöskadliga transporterna av livsmedel från utlandet till Sverige. Och naturligtvis gynna svenska företag med arbetstillfällen. I synnerhet är det angeläget att minska importen från länder utanför EU.
En sådan politik skulle förutom miljövinster göra Sverige starkare i en krissituation och minska sårbarheten vid en eventuell blockad.

Östersjön är i ett bedrövligt skick och behöver hjälp för att överleva vår generation. Utfiskning samt kraftig nedsmutsning är stora problem som kräver åtgärder. Sverigedemokraterna vill skjuta till ekonomiska resurser för att göra det möjligt att bärga de tusentals gifttunnor som dumpats på Östersjöns botten under åren, samt sanera bottenområden som är kontaminerade. Detta får gärna ske i samråd med övriga Östersjöländer och kontakt för att få förhandlingar till stånd bör snarast tas.
Ett annat stort miljöproblem är fartyg som rengör sina oljetankar och släpper ut resterna rätt i havet trots uttalade förbud att göra så. En intensifierad kustbevakning hade hjälpt till att förebygga detta beteende. Dessutom kräver vi naturligtvis kraftigt skärpta straff för denna form av allvarlig miljöförstörelse.
Detta är några viktiga delar ur vår miljöpolitik.
Det är för oss viktigt att Sveriges konkurrenskraft bibehålls samtidigt som vi för en långsiktig och vettig miljöpolitik. På detta sätt underlättar vi för kommande generationer att skapa fortsatt välfärd i en ren miljö.

     Lars Klees, Paul Thurn (SD) 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se