torsjö live

Via Europa tar ut avtalsstridig avgift av fiberkunder

Via Europa tar ut avtalsstridig avgift av fiberkunder

Hässleholms kommuns fiberkunder ska betala 19 000 kronor för installation och ingenting för den så kallade kundnoden, boxen inne i huset. Men Via Europa har fakturerat kunderna för ”inkopplingsavgift” på 995 kronor, samma avgift som tidigare togs ut för kundnoden. Bilden är från kommunens fibergrävning i Hörja 2017. Foto: Berit Önell

Via Europa tar ut en avgift på 995 kronor av villaägare som beställt fiberinstallation genom Hässleholms kommun – trots att det strider mot avtalet med kommunen och även mot förutsättningarna för upphandlingen av så kallad kommunikationsoperatör.

Flera kunder har bestridit sina fakturor. Men kommunen tar inte strid med Via Europa. Istället förhandlas avtalet nu om.

Anita Johannesson, politisk vilde och medlem i det nya partiet Kommunens röst, har skrivit en motion med krav på att kommunen uppmanar Via Europa att sluta med otillåten fakturering och återbetala till kunderna alternativt gör om upphandlingen.

Politiska vilden Anita Johannesson, kräver i en motion stopp för Via Europas fakturering. Foto: Lotta Persson
Det är den här lilla boxen, kundnoden, tvisten gäller. Foto: Berit Önell

Villaägare får betala 19 000 till kommunen för installation av fiber. Tidigare tillkom en kostnad för kundnoden, ”boxen”, med 995 kronor, men den togs bort när det nya avtalet med Via Europa började gälla i september 2017.

Vid upphandlingen som blev klar i mars 2017 reglerades villkoren för uppdraget som kommunikationsoperatör, ett företag som förmedlar tjänster som bredband, tv och telefon till kunderna i fibernätet, tar betalt av kunderna för dessa och i sin tur betalar en avgift, så kallad kickback till kommunen.

Via Europa vann upphandlingen där ekonomisk påverkan för kommunen, kvalitet och bedömning av slutkundspriser avgjorde enligt ett system där Via Europa fick högst poäng med full pott för ekonomisk påverkan på kommunen.

Men en av förutsättningarna i förfrågningsunderlaget var att kundnoden ska tillhandahållas, och även bytas ut vid behov, utan kostnad för kommunen. I kommunens avtal med kunderna står att kundnoden ska erhållas utan kostnad. Ingenstans sägs något om att kommunikationsoperatören kan ta ut avgift av kunderna för kundnod, inkoppling eller någonting annat.

På fakturorna från Via Europa finns dock en ”inkopplingsavgift” på samma belopp som tidigare togs ut för kundnoden, 995 kronor.

Mathias Berglund har bestridit fakturan.

Mathias Berglund, själv företagare i fiberbranschen och förstanamn på Kommunens rösts valsedel, är en av de hässleholmare som bestridit fakturan från Via Europa. Han anser att Via Europa genom att ta ut en extra avgift tillskansat sig fördelar jämfört med andra anbudsgivare.

– Upphandlingen borde göras om så att alla anbudsgivare får del av samma förutsättningar, säger han.

Han tror att de flesta av de berörda kunderna har betalt sina fakturor från Via Europa.

– När det kommer en räkning tror man ju i regel att det är rätt, säger han.

Anita Johannesson konstaterar i motionen att kundnod måste finnas hos varje kund. Den kostar cirka 995 kronor styck och på 7 500 kunder blir det 7,5 miljoner kronor.

– Kundnoden har varit en avgörande komponent i beräkningen av hur hög kickback kommunen får, och därmed vilken kommunikationsoperatör som vunnit upphandlingen, skriver hon.

Pernilla Rydmark, enhetschef för kommunens fiberprojekt, vill inte kommentera. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger att han inte känner till diskussionen. Foto: Urban Önell

Pernilla Rydmark, enhetschef för kommunens fibernät, vill inte svara på Frilagts frågor om Via Europas fakturering. Hon meddelar att ärendet är tilldelat kommunjuristen Magnus Gjerstad och att svar kommer att ges när ärendet har beretts.

Hon förklarar att det inte finns någon tvist mellan kommunen och Via Europa.

– Vi för samtal med dem om saken och när vi har en lösning så kommer vi att kommunicera den, skriver hon i ett mejl.

Hon vill inte kommentera om kunder som blivit fakturerade oriktig avgift har rätt att slippa betala eller om de som redan betalt kan få pengar tillbaka.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), som är ordförande i den politiska styrgruppen för fiberprojektet, säger att han inte känner till diskussionen om avgiften.

Via Europa har varit kommunens samarbetspartner sedan starten av fiberprojektet och hade från början ett avtal där kommunen inte fick någon kickback.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se