torsjö live vers2

Det är inte respektlöst att vara saklig

Det är inte respektlöst att vara saklig

INSÄNDARE. Omar Al-Ganas (S) har i en insändare i Frilagt (den 1 juni) anklagat mig för skamliga och respektlösa uttalanden. Det är allvarliga anklagelser. Det hela skulle enligt honom ha skett i samband med en politisk debatt på Mötesplats Ljungdala den 30 maj. Nu är det så att hela debatten finns inspelad av Kenny Hansson och kan ses på hans face book. Det är bra för nu kan vem som helst se vem det är som svartmålar. Al-Ganas är hög S-politiker (styrelseledamot i SSU:s Skånedistrikt och tidigare SSU-ordförande i Hässleholm) men har också fått officiella uppdrag från kommunen och samhället. Det var i sin officiella roll som ”valambassadör” i projektet ”Nordöstra Skåne Röstar” som han deltog inför debatten på Ljungdala. Han och projektledaren informerade oss om EU och EU-valet.

Före debatten skulle deltagarna också ”mingla”. Jag försökte då få igång ett samtal med fyra ungdomar i övre tonåren (alla pojkar). Det visade sig svårt men tre av dem sa att det viktigaste för dem var att bli miljonärer. Då frågade jag naturligtvis hur de tänker uppnå detta mål. Den enes ”plan” gick ut på att han skulle sluta skolan efter 9:e klass, den andre hade ingen plan alls, och den tredje skulle bli miljonär som entreprenör. Inom vilken sektor eller bransch kvittade. Trots att de tramsade sig försökte jag ändå vara seriös och poängterade vikten av att skaffa sig en utbildning men fick tyvärr ingen respons. Den fjärde pojken (gymnasieelev) sa sig däremot gilla naturvetenskapliga ämnen och hade lätt för matematik. Jag gratulerade honom till detta och uppmuntrade honom att läsa vidare och varför då inte studera till civilingenjör vid KTH, Chalmers eller Lunds universitet.

Så följde debatten där jag, under punkten integration, bl. a. hänvisade till samtalet jag nyss haft med de fyra ungdomarna och poängterade åter vikten av att ta skolarbetet på allvar. Sverige erbjuder alla –oavsett bakgrund- samma förutsättningar till skolutbildning. Om man då inte tar vara på denna möjlighet och inte gör sitt bästa, är det oroväckande för såväl samhället som för den enskilde. Jag påpekade att det är risk att man ångrar sig som vuxen. Inte minst de med invandrarbakgrund kan vara särskilt utsatta om de inte utbildar sig eller tar någon examen. Att jag inte daltade och strök medhårs anser tydligen Al-Ganas vara skamligt och respektlöst. Jag anser däremot att vi måste vara seriösa och uppmuntra liksom att ställa krav. Jag tror i och för sig att även de tre ”blivande miljonärerna” kan bättre än de visade upp för mig på Ljungdala. Låt oss hoppas och tro att de visar prov på det såväl i det fortsatta skolarbetet som i kontakten med samhälle och medmänniskor.

I sin insändare påstår Al-Ganas också att jag försökt ge mig på honom när han anställdes som ”ungdomsambassadör”. Sanningen är att jag då, liksom nu, ifrågasätter lämpligheten i att anställa en person som dels alltjämt studerade på gymnasiet och dels är en politisk förgrundsgestalt (då som SSU-ordförande i Hässleholm). Al-Ganas har nu –som framgår ovan- fått ett nytt officiellt projektuppdrag som ”valambassadör”. Även denna roll kräver opartiskhet. Den går nämligen ut på att motivera människor (speciellt unga i s.k. utsatta områden) till att gå och rösta. Ett sådant uppdrag bör man enligt min mening inte ge till toppolitiker, oavsett partitillhörighet. Det blir omöjligt att uppfatta en sådan politisk person som opartisk och objektiv.

Avslutningsvis riktar jag mig till de 29 ungdomar som sökte, men inte fick tjänst som ungdomsambassadör. Jag är övertygad att det bland er finns (och fanns) flera opolitiska, med avslutad gymnasieexamen, som passat mycket bra för tjänsten.

Björn Widmark

Folkets väl (FV)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se