torsjö live vers2

Belysning i olika färger på 60 meter hög ackumulatortank

Belysning i olika färger på 60 meter hög ackumulatortank

Belysning som kan växla färg i en cirka 60 meter hög ackumulatortank vid fjärrvärmeverket i Hässleholm är nytt i det reviderade förslag till detaljplan som nu ska ställas ut. En annan idé är att locka pilgrimsfalken att häcka uppe på tanken. Tidigare förslag om restaurang eller samlingslokal högst upp i byggnaden har däremot strukits.

Ett förslag till placering av en cirka 60 meter hög ackumulatortank vid fjärrvärmeverket har reviderats och ska nu ställas ut. Bland annat föreslås belysning som kan växla färg. Illustration: Arkitektgården

Hässleholm Miljö har ansökt om detaljplan för ackumulatortank för att lagra överskottsvärme från fjärrvärmeproduktionen och utjämna dygnsvariationerna. Fördelarna är både ökad leveranssäkerhet och mindre miljöpåverkan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Ackumulatortanken kommer att utgöra ett nytt landmärke i Hässleholm och det är viktigt att den gestaltas med omsorg, skriver stadsbyggnadskontoret i planbeskrivningen.

Ett förslag i handlingarna är belysning både i toppen och längs hela ena sidan.

– Det kommer att se fräckt ut med belysningen som kan växla färg och till exempel bli blå och gul på nationaldagen, säger byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Länsstyrelsen ansåg i sitt yttrande i samrådet om förslaget i februari-mars att en riskbedömning borde göras för att beskriva vilka risker som kan kopplas till ackumulatortanken som ska rymma cirka 15 000 kubikmeter hett vatten. Riskbedömningen gäller bland annat hur nära andra byggnader och verksamheter den skulle kunna placeras. Stadsbyggnadskontoret svarade att byggnaden nu enbart ska användas som ackumulatortank och menar att riskbedömning därför inte behövs.

Kommunekologen Lars-Erik Williams har bedömt att området till största delen består av yngre skog utan särskilda naturvärden. Ett träd, en bok, har dock bedömts som värdefullt och har därför markerats på plankartan. Enligt förslaget till generell planbestämmelse krävs marklov för fällning av träd.

Möjligheten att ge förutsättningar för pilgrimsfalken att häcka högst upp på ackumulatortanken ska studeras vidare.

Byggnadsnämnden beslöt att låta förslaget ställas ut för granskning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se