Gruppen-3a-328x120

Fördjupade översiktsplanen inte med på dagordningen Rödgröna kräver extra fullmäktige

Fördjupade översiktsplanen inte med på dagordningen Rödgröna kräver extra fullmäktige

De rödgröna partierna kräver ett extra kommunfullmäktige för att få igenom den fördjupade översiktsplanen.

Den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad är inte med på dagordningen inför kommunfullmäktiges sammanträde på måndag. De rödgröna partiledarna har därför begärt ett extra sammanträde om två veckor.

– Vi menar att nu när minoritetsstyret på det här sättet blockerar antagandet av FÖP:en så får det allvarliga konsekvenser, skriver de i ett pressmeddelande.

Fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) tycker att det är sorgligt att de rödgröna skriver så. Han säger att ärendet inte är med på grund av att det inte är färdigberett från alliansens sida.

– Vi vill försöka hitta en kompromiss. Det är bra om så många som möjligt är eniga i en så viktig fråga, säger han.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

De rödgröna har formell rätt till ett extra sammanträde. Det räcker att en tredjedel av fullmäktiges ledamöter kräver det.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De har också formulerat ett beslutsförslag: ”Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till fördjupad översiktsplan (framtidsplan) för Hässleholms stad”.

Enligt de rödgröna är ärendet färdigt för beslut efter beredning vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj. De menar att arbetet har pågått länge nog, ända sedan 2011, och att det är dags att sätta ner foten.

– Vi är oerhört förvånade att man lyfte ur ärendet när man vet hur betydelsefullt det är att ha en aktuell fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad att jobba efter, förklarar Lena Wallentheim (S), Lena Svensson (C ), Per-Åke Purk (V) och Hans-Göran Hansson (MP).

De betonar att det är viktigt att kunna jobba vidare med detaljplaner och på det sättet få fart på bostadsbyggande och näringslivsetableringar.

– Om förslaget till FÖP skulle ut på utställning igen så tar det säkerligen ett år till innan beslutet kan tas i kommunfullmäktige, menar de.

De påpekar också att resurser behövs för att utarbeta planer för övriga tätorter. Varken Hästveda eller Vittsjö har idag någon FÖP.

Lena Svensson (C ). Foto: Lotta Persson

Dessutom krävs aktuella översiktsplaner för att kommunen ska kunna söka så kallad byggbonus från staten.

Alliansen har en annan uppfattning om situationen. De har synpunkter på förslaget på ett antal punkter och dess ledamöter deltog därför inte i kommunstyrelsens beslut den 23 maj. Därmed gick beslutet de rödgrönas väg.

Men i kommunfullmäktige är de rödgröna i minoritet till skillnad från i kommunstyrelsen.

– Det är det som är problemet och det är därför man måste kompromissa. Men det är inte de rödgrönas bästa gren, det är de som har blockerat allting, säger Douglas Roth.

Själv är han inte heller beredd att lägga sig helt och hållet för att få igenom ett beslut.

– Det handlar om att ge och ta, säger han.

Han förstår inte varför vissa problem i förslaget till FÖP redan lösts, exempelvis när det gäller arkitekt Kristoffer Dudziks tomt som markerats som natur på kartan.

– Man måste ju ta fråga för fråga och försöka hitta lösningar innan det är dags att gå till beslut, säger Douglas Roth.

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M). Foto: Lotta Persson

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) har fått sitt partis uppdrag att söka en samförståndslösning om den fördjupade överiktsplanen.

– Först ska vi processa det i alliansen och sedan får vi se. Nu vet jag inte om det finns utrymme för diskussion utan att vi stjälper alltihop, säger han efter de rödgrönas utspel som han menar speglar den politiska ”kortslutningen” i kommunen.

Han konstaterar att det inte finns utrymme för några större förändringar i förslaget om ett beslut ska kunna fattas i närtid.

– De ändringar vi ville ha kräver egentligen en ny utställning. Till exempel gäller det om man vill ändra markanvändning, säger han.

Alliansen har bland annat en annan idé om Åhusfältet där det enligt förslaget ska vara jordbruksmark. Alliansen vill tillbaka till det förslag som gäller i översiktsplanen från 2007, att bygga bostäder på Åhusfältet.

– Vi har inte riktigt landat i hur vi ska göra med det nu, säger Lars Johnsson.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Han anser att förslaget till FÖP i det mesta är ett politiskt dokument som bär de rödgrönas prägel.

– Det finns skillnader i hur vi ser på hur staden ska utvecklas, säger han.

Alliansen vill också prioritera bostadsbyggande i stadsdelen Norden, men inte söder om Garnisonsvägen där de rödgröna vill ha ett nytt kommunalt äldreboende och låta Johan Barnekow bygga flerfamiljshus på Sjörröds gård, trots att området ligger inom det så kallade påverkansområdet 1 000 meter från reningsverket.

– Vi för vår del vill vara lyhörda för länsstyrelsens synpunkter på skyddsavstånden kring reningsverket. Som jurist läser jag dem som att vi ska se till att hålla ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter. Men då plockar man istället bort det i utställningsförslaget. Det verkar för mig helt huvudlöst och innebär att vi riskerar enorma kostnader när det behövs ett nytt miljötillstånd för reningsverket, säger han.

Både Lars Johnsson och Douglas Roth säger att de ska försöka komma fram till ett kompromissförslag före det extra sammanträdet. Om de inte får stöd för det kommer de att begära återremiss.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se