torsjö live vers2

Akut att bygga ut wifi i omsorgen

Akut att bygga ut wifi i omsorgen

Omsorgsnämnden vädjar till kommunstyrelsen att prioritera utbyggnad av trådlöst nätverk, wifi, för omsorgsverksamheten, i 2019 års budgetarbete.

Konsekvenserna kan annars bli allvarliga.

– Trygghetslarmen på äldreboendena börjar redan bli föräldrade och att installera nya kräver wifi. Vi kan inte välja om vi ska ha larm eller inte på boendena, det är ett måste. Röksignaler funkar inte, säger omsorgschef Annika Andersson.

Omsorgschef Annika Andersson. Foto: amtryck.se
Karin Axelsson M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Lotta Persson

Omsorgsnämnden beslöt att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen i frågan. Där betonas både att wifi behövs för att dagens larmsystem är föråldrade och för att utveckla omsorgen, bland annat genom så kallad välfärdsteknologi såsom e-tillsyn med kamera. Idag saknar alla de tio äldreboendena i kommunen wifi och även många av gruppbostäderna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Omsorgens tjänstemän och politiker är överens om att utbyggnaden av wifi har tagit alldeles för lång tid och att det leder till risker för både brukare och personal. Enligt skrivelsen leder ökad digitalisering också till ett effektivare arbetssätt och därmed bättre ekonomi.

Kortsiktigt handlar det dock om stora kostnader som landar hos kommunledningen och IT-avdelningen. Önskemålen har förts fram under flera år. När trygghetslarmen måste bytas är det skarpt läge och det är snart.

-Det har inte avsatts medel, men IT-avdelningen har nog inte hunnit med heller, säger omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M).

Hon konstaterar att hemtjänsten idag i princip är helt digital. Personalen öppnar dörrar, tar del av dokumentation och uppdrag och signerar digitalt.

– En viktig fråga är också att se till att det finns teknisk support dygnet runt eftersom verksamheten pågår hela tiden, säger Karin Axelsson.

Omsorgsnämnden har också godkänt en investeringsplan för åren 2019-2022. Där avsätts 6,7 miljoner kronor till larm på särskilda boenden, varav fyra miljoner under 2019.

Investeringarna för 2019 beräknas till totalt 10,1 miljoner kronor och för hela perioden till 22 miljoner kronor. Elektroniska lås till samtliga boendelägenheter inom särskilt boende är en stor post, totalt 3,4 miljoner kronor. Vårdsängar till särskilda boenden beräknas kosta totalt 2,6 miljoner kronor och andra inventarier 1,5 miljoner. Även köken har omfattande behov av utbyte av utrustning och inventarier, totalt 2,4 miljoner kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se