torsjö live vers2

Minst 200 miljoner kronor för nytt badhus – fyra förslag till placering

Minst 200 miljoner kronor för nytt badhus – fyra förslag till placering

Fyra förslag finns nu på placering av ett badhus som kan ersätta Qpoolens simhall. Foto: Berit Önell

Ett nytt badhus i Hässleholm kommer att kosta minst 200 miljoner kronor. Fyra alternativa placeringar ska utredas vidare, vid brandstationen, i kvarteret Norden och på två platser på Österåsområdet. Troligen blir det åtminstone en 25-metersbassäng med åtta banor och läktare, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten och en barnbassäng med leklandskap.

På onsdagen hade den så kallade parlamentariska gruppen möte och politiker från alla partier fick information om de utredningar som gjorts. Förslagen ska nu diskuteras i partierna, men det lär inte hända mycket före valet.

Tekniska förvaltningens projektledare Mats Olsson redovisade placeringsutredningen. Han nöjde sig med en ”grov kostnadsbedömning” på 200 miljoner kronor exklusive eventuell infrastruktur.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Om badhuset läggs på Österåsområdets parkeringsplats finns fördelar med befintlig busslinje, gång- och cykelväg och närhet till andra idrottsaktiviteter. Kostnaden beräknas dock till fyra miljoner kronor mer för att det behövs 310 nya parkeringsplatser. Det kräver också ny detaljplan, vilket beräknas ta 18 månader att få fram. Idag är området punktprickat, det vill säga får inte bebyggas. Nackdelar är ockå att det är relativt långt till resecentrum, hög grundvattennivå som komplicerar grundläggningen och att läget har ”sämre förutsättningar för att badhuset blir en pusselbit i att skapa attraktiv stad”.

På kartan syns de fyra utredda alternativen till placering av badhus i Hässleholm.

En placering på andra sidan om den befintliga idrottshallen på Österås skulle gå snabbast eftersom platsen redan är detaljplanelagd för idrottsändamål. Inga extra parkeringsplatser behövs. Det är ännu längre till resecentrum, cirka två kilometer. I övrigt är för- och nackdelarna desamma som om badhuset läggs på parkeringsplatsen.

Norden saknar både planprogram och detaljplan, vilket gör att det tar längre tid, 18-24 månader. Ingen busslinje är planerad. Parkeringsplats måste anläggas. Marksanering behövs, till en beräknad kostnad på 250 000 kronor. Fördelar är att det är närmare till resecentrum, 700 meter, och att placeringen, enligt utredarna, ger bra förutsättningar för att badhuset ska bli ”en del i stadsväven och en naturlig del i centrala Hässleholm”.

Vid brandstationen måste detaljplanen också ändras, vilket beräknas ta 18 månader. Här finns busslinje och det är 1 100 meter till resecentrum. Det är nära till golfbanan och Hässleholmsgårdens friluftsområde. Även här är dagvattennivån hög och dessutom är marken planerad som avrinningsyta för ytvatten vid skyfall. Utredarna anser inte heller att placeringen har ”potential att bli en katalysator för centrala staden”, istället riskerar badhuset att bli en isolerad ”ö”.

Den tomtyta som krävs för badhuset, inklusive parkeringsplatser och plats för ett friluftsbad beräknas till 10 000 kvadratmeter.

– Nu är det upp till politikerna att välja, säger Mats Olsson.

Kanske närmar sig nu badhusfrågan efter många år äntligen ett avslut. Förhoppningen är att projektet ska komma med i budgetberedningen. Men det är inte bestämt vilken instans som ska ta upp ärendet härnäst.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

– Kanske får vi ta det mer informellt först, eventuellt i ett beredningsutskott, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Han ser inga möjligheter att komma till beslut före valet.

– Några formella beslut hinner vi inte med innan dess, nu är det snart midsommar och semester. När vi kommer tillbaka i augusti är vi mitt i en valrörelse. Men målsättningen är att vi ska hinna diskutera badhuset före valet, säger han.

Han tycker att de förslag som presenterades på den parlamentariska gruppen är ett bra urval.

– Men jag har inte bundit mig för något av dem. Det är klokt att titta på dem ordentligt, i första hand innehållet, i andra hand placeringen, säger han.

När det gäller placeringen tycker han också att det är viktigt att ha koll på trafiksituationen och parkeringsmöjligheterna.

– Folk ska ta sig dit och därifrån och de flesta kommer nog med bil, säger Lars Johnsson.

Han säger att han nu har goda förhoppningar om att hitta samsyn mellan partierna.

– Det är nödvändigt när det är så pass dyrt. Egentligen är det inte heller en partipolitisk fråga, säger han.

De flesta partier är överens om att bygga nytt och att det inte ska ske på nuvarande plats vid Qpoolen på grund av markföroreningarna där. Hässleholmsgården, som föreslogs av kommunens projektledare Bjarne Öhrling, är inte alls med i diskussionerna längre.

Björn Widmark (FV). Foto: Anders Thall/knallofall.se

Enbart Folkets väl säger nej till nybygge och vill istället renovera Qpoolens simhall som ironiskt nog just nu är stängd för renovering. På grund av krav på PCB-sanering måste alla fönster bytas ut och dessa måste också vara träfönster i stil med de gamla för att byggnadens speciella kulturhistoria ska bevaras.

FV har i sin budget avsatt 50 miljoner kronor i årets budget till renovering av badhuset. Flera år tidigare har 25 miljoner reserverats för ändamålet.

– Det skulle ha varit färdigt nu, säger gruppledaren Björn Widmark.

Han anser att badhuset i Qpoolen idag ligger på bästa tänkbara plats.

– Det tyckte övriga partier också, det var därför man lade så mycket pengar på undersökning av föroreningarna där. Nu kan vi inte börja riva i marken utan att sanera, men med vår lösning kan föroreningarna ligga kvar, säger han.

Han anser att det blir för dyrt att investera i ett nytt badhus med tanke på det ekonomiska läget i kommunen.

– Investeringskostnaderna skjuter i höjden. Den nya prognosen visar att kommunen går cirka 40 miljoner back i år, säger han.

Joachim Fors (S)

Joachim Fors (S) konstaterar att den parlamentariska gruppen inte kom fram till något konkret.

– Det var ren information. Vi ska diskutera vidare i partigrupperna. Jag har egentligen ingen personlig uppfattning. Men det kommer snabbare igång på Österås och det hänger väl också på att den fördjupade översiktsplanen går igenom, säger han.

Han kan dock inte förklara varför den fördjupade översiktsplanen skulle vara en förutsättning för beslut om badhuset.

Tillförordnade fritidschefen Henrik Samevik redogjorde vid parlamentariska gruppens möte också för visionen om ett nytt badhus. Enligt hans jämförelser med andra orter, skulle det kunna kosta mellan 250 och 350 miljoner kronor. Bland möjliga funktioner nämnde han ett så kallat utsimningsbad med förbindelse från badhusets inomhusbassäng till en utomhusbassäng som eventuellt kan kombineras med en större utemiljö.

Ett familjebad skulle kunna innehålla ett småbarnsbad med strand, strömkanal, vattenmassage, klättervägg, rutschkana med mera. Teknikutrymmen med avancerad vattenrening skulle också ingå, men inte något gym och inte heller restaurang med fullständiga rättigheter som finns i någon kommun.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se