Gruppen-3a-328x120

Vill ha Ungdomens hus i kulturhuset – och även i Markanhuset

Vill ha Ungdomens hus i kulturhuset – och även i Markanhuset

Folkets väl föreslår att ett Ungdomens hus inryms i kulturhusets lediga lokaler, bland annat den som turistbyrån lämnar i augusti. Partiet vill också att Markanhuset ska vara kvar. Foto: Lotta Persson

Ett nytt Ungdomens hus i ett optimalt centralt läge i delar av kulturhuset i Hässleholm med invigning redan i höst – och samtidigt fortsatt verksamhet i Markanhuset på T4. Det är Folkets väls förslag.

Partiet vill inrymma Ungdomens hus i lokaler där turistbyrån, utställningshallen och före detta Kafé Nyfiket haft verksamhet.

– Inom kulturhuset finns därtill ett stort antal andra lokaler (för musik, skapande, teater, grupparbeten med mera) som kan bokas och disponeras efter behov, skriver Björn Widmark och Ernst Herslow i ett pressmeddelande.

Personalen i Markanhuset står inte bakom att flytta verksamheten till centrum.

Ernst Herslow, ordförande i FV. Foto: Berit Önell

Folkets väl anser att processen kring Ungdomens hus tar alldeles för lång tid.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Slutsatserna efter kommunens utredning om Ungdomens hus, som presenterades i måndags, är ett beslutsförslag som innebär att tekniska nämnden i en förstudie ska ta fram ett antal lokalalternativ senast den 30 april nästa år. Det kan antingen handla om en befintlig lokal eller att bygga nytt. Senast den 30 juni 2019 ska kulturnämnden ha tagit fram ett beslutsförslag. Under 2019 och 2020 ska en processledare på halvtid tillsättas. En politisk styrgrupp ska tillsammans med tjänstepersoner och ungdomsrepresentanter ta ett helhetsgrepp för att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande i kommunen.

– Ungdomens hus är en fråga som diskuterats i Hässleholm under mer än 10 år. Det är lätt att dra paralleller till den utdragna badhusfrågan. Det är därför hög tid att fatta beslut och vara konkret, skriver Widmark och Herslow.

De menar att ytterligare utredningar, förstudier med mera inte kommer att leda till annat än kostnader och att ärendet dras i långbänk.

FV hade i valet 2014 en centralt belägen fritidsgård som vallöfte. Nu anser partiets företrädare att det måste hända något i frågan.

Björn Widmark, gruppledare i FV. Foto: Urban Önell

– Just nu finns helt unika förutsättningar, förklarar de och syftar på att turistbyrån i kulturhuset stänger i augusti, att Kafé Nyfiket redan är stängt och att utställningshallen har få besökare.

Utredningens förslag innebär alltså att Markanhuset stängs.

– Som vi ser det ska ”Markan” och dess ungdomsverksamhet fortsätta på nuvarande plats. Ungdomens Hus har en annan målgrupp, skriver Björn Widmark och Ernst Herslow.

De betonar att en tidig start också innebär att ungdomarna själva kan involveras för att efterhand och stegvis delta i utvecklingen och utformningen av verksamheten.

FV kommer att lägga en motion till kommunfullmäktige i ärendet.

Chatarina Wilgotsson, enhetschef för Markanhuset, står inte bakom utredningens förslag. Hon och övriga i personalen tycker att det är synd att stänga de anrika lokalerna.

– Vi hade hellre sett att man behållit Markanhuset, restaurerat det och fått tillgång även till T4-matsalen. Den här utemiljön kan vi aldrig få i centrum, säger hon.

Hon skulle vilja använda matsalsbyggnaden till kulturverkstäder som kräver större utrymme, exempelvis syateljé och snickeri. Dessutom har matsalen en större scen.

Markanhuset stängs om utredningens förslag blir verklighet. Foto: Berit Önell

– Vi skulle kunna göra mycket mer där. Men Markanhuset måste fixas, det är ganska fallfärdigt, säger Chatarina Wilgotsson.

Hon har svårt att förstå att ungdomarna inte skulle kunna ta sig till T4-området. I snitt 40-50 ungdomar per dag deltar nu i verksamheten.

– Det är väl tillräckligt centralt egentligen, jag tror inte att det hänger på det. Men enligt utredningen är det vad ungdomarna vill ha, en lokal i centrum. Om vi inte följer det är det inte schysst, säger hon.

Hon konstaterar att den verksamhet som ungdomarna önskat i utredningen är ungefär den som bedrivs i Markanhuset idag.

– Det finns idag inte något hus att flytta till. Det får vara stort om allt ska rymmas, säger hon.

Hon säger också att ett nybyggt hus inte har den ”själ” som Markan har.

Hon har varit med i utredningens referensgrupp, sagt vad hon tycker och lämnat in ett skriftligt förslag om en satsning på Markanområdet.

Ungdomsambassadörerna Malin Tillman och Omar Al-Ganas har tillsammans med Markus Jensen och Catharina Hjalmarsson gjort utredningen om ett Ungdomens Hus i Hässleholm. Foto: Gert Jacobsson

Kommunens kulturutvecklare Catharina Hjalmarsson, som hållit i utredningen tillsammans med Markus Jensen på Mötesplats Ljungdala, säger att hon är medveten om att Chatarina Wilgotsson hellre sett att kommunen satsat på Markanområdet.

– Chatarina har varit tydlig med sina visioner, vi har diskuterat mycket och ingående. Jag har full förståelse för Chatarinas och personalens synpunkter. Det finns en historia på Markan och en bra verksamhet idag, säger hon.

Hon anser dock inte att skulle vara hållbart att ha två verksamheter med samma innehåll i en stad av Hässleholms storlek.

– Det finns stora vinster med att samla allt på ett ställe. Det kan ge både bredd och kvalitet.

Catharina Hjalmarsson hoppas och tror att det ska gå att hitta lokaler som passar behoven och som är tillräckligt stora för att inhysa Markanhusets verksamhet med studios, replokaler med mera.

– Förutsättningen är att vi hittar en lokal där de ryms, säger hon.

Utredarna har rest runt till andra platser med liknande verksamhet och sett olika typer av lokaler.

– I Karlstad till exempel har de fantastiska lokaler i en hyreshusfastighet. Jag hade inte kunnat föreställa mig att det fanns ett Ungdomens hus bakom den dörren, berättar Catharina Hjalmarsson.

De har även tittat på lokaler i centrala Hässleholm vid ett tillfälle. Det som då var aktuellt var Kyrkskolan, men där valde kommunen att gå vidare med en försäljning till Hässlehem som ska bygga bostäder.

– Det hade varit skönt att ha en lokal klar redan nu, men det finns säkert lokaler. Tekniska förvaltningen har kunskap om det här och vi går vidare i samverkan, säger Catharina Hjalmarsson.

Lediga lokaler i kulturhuset är inte något hon har funderat på.

– Det är ett perfekt läge. Men om vi ska ha ett Ungdomens hus där finns speciella krav, bland annat att lokalerna ska hänga ihop så att personalen kan ha lite koll. Det kan finnas lösningar på det, men det krävs att man tänker till, säger hon.

Hon ser risker med att slå upp något snabbt för att det ska hända något.

– Det gäller i första hand att det vi gör svarar mot behoven hos ungdomarna. Men ungdomars delaktighet är alltid en färskvara, så det får inte heller ta för lång tid. Det tycker jag inte det gör om vi kan hålla den föreslagna tidsplanen och ha ett färdigt förslag i juni nästa år, säger hon.

Om det blir aktuellt att bygga nytt lär processen ta betydligt längre tid.

– Inom två-tre år bör det stå klart. Förhoppningsvis hittar vi användbara lokaler, det är oftast också mer ekonomiskt att renovera än att bygga nytt, säger Catharina Hjalmarsson.

Hon betonar att det är viktigt att Markanhusets verksamhet kan fortsätta att utvecklas i väntan på det nya Ungdomens hus.

Robin Gustavsson (KD), ordförande i den politiska styrgruppen för utredningen om Ungdomens hus, säger att han inte har tänkt på att lediga lokaler i kulturhuset skulle kunna användas.

– Vi kan inte bara tänka rationellt, att det finns lediga lokaler, jag tror att vi får titta närmare på vilken placering som är lämplig, vi har inte diskuterat det. Tekniska förvaltningen har fått ett uppdrag, men det är klart att vi kan fundera på lokaler redan nu. Alla förslag ska undersökas och prövas utifrån de önskemål vi har. Vi har ju gjort en rätt grundlig undersökning av ungdomarnas uppfattning, säger han.

Han tycker att utredningen lagt fram ett bra förslag som en grund för det fortsatta arbetet.

– Vi är överens mellan tre block och det är inte så ofta, säger han.

Han är inte orolig att processen ska ta för lång tid.

– Ibland blir lokaler lediga. Vi får ställa olika förslag mot varandra och låta kommunfullmäktige ta beslutet. Tills dess kan vi lugnt och fint arbeta vidare mot målsättningen, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se