torsjö live

Knivdådet på Stortorget var misshandel – inte mordförsök

Knivdådet på Stortorget var misshandel – inte mordförsök

Hässleholms tingsrätt dömde på onsdagen 19-åringen för misshandel, inte mordförsök, för att han knivhuggit en man på Stortorget i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Knivskärningen på Stortorget i Hässleholm en lördagseftermiddag i mars var inte mordförsök utan misshandel. Den 19-årige gärningsmannen – som erkänt de faktiska omständigheterna, men hävdat nödvärn – dömdes på onsdagen till rättspsykiatrisk vård. Enligt Hässleholms tingsrätts dom var det inte fråga om nödvärn, men 19-åringen kan ha trott att han var angripen på grund av sitt psykiska tillstånd med bland annat förvrängd verklighetsuppfattning.

Här, vid Vattugatan på torgets västra sida, inträffade knivdådet. Foto: Lotta Persson

19-åringen var bekant med offret och de båda hade träffats en stund före dådet hemma hos en flicka som båda var bekanta med. Enligt 19-åringen hade han då blivit hotad med kniv av den andre mannen och därför lämnat lägenheten. Den berättelsen stämmer dock inte med vad de andra sagt.

Tingsrätten anser det klarlagt att det inte heller förekom något hot eller angrepp mot 19-åringen när han sedan mötte målsäganden på torget. Vittnesmålen och uppgifterna från både målsägande och gärningsman visar istället att det var 19-åringen som tog fram kniven och gick till angrepp.

Enligt tingsrätten var det uppenbart oförsvarligt av 19-åringen att med kniv angripa en liggande och i det närmaste försvarslös person. Dock är det inte ställt utom allt rimligt tvivel att 19-åringen hade för avsikt att döda och därför kan han inte dömas för mordförsök.

Åtalet gäller mordförsök, inte misshandel. Under rättegången tog dock försvarsadvokaten Jörgen Malmunger upp frågan om misshandel istället för mordförsök. Tingsrätten gör bedömningen att det utan att bryta mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, går att döma 19-åringen för misshandel, trots att åklagaren inte yrkat på det.

– Genom att frågan om 19-åringen enligt gärningsbeskrivningen kan dömas för ett misshandelsbrott har tagits upp under huvudförhandlingen får han anses ha haft tillräckliga möjligheter att försvara sig mot den anklagelse som riktas mot honom, skriver tingsrätten i domen.

Däremot anser rätten sig förhindrad att överväga om misshandeln ska anses grov eller synnerligen grov och rubriceringen stannar därför vid misshandel av normalgraden.

19-åringen döms också för försök till misshandel efter att ha slagit och sparkat i luften mot två män som stannat sin bil sedan han gått mot rött på ett övergångsställe utanför polishuset några dagar före dramat på torget, våld mot tjänsteman efter att ha använt våld mot två vårdare när han var inlagd på den psykiatriska avdelningen på Centralsjukhuset i Kristianstad samt för ringa narkotikabrott.

19-åringen uppgav att han varken kunde erkänna eller förneka våld mot tjänsteman på grund av att han troligen befanna sig i en drogutlöst psykos.

Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet har han också begått brotten under påverkan av en allvarlig psykisk störning, ett tillstånd som pågick även vid tiden för undersökningen. Därför är slutsatsen att det finns medicinska förutsättningar för att döma honom till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning istället för fängelse.

19-åringen ska betala 26 338 kronor i skadestånd till målsäganden som knivskars på Stortorget och 11 192 kronor till den kvinnliga vårdare som bland annat fick två revben brutna av 19-åringens angrepp.

Han ska stanna i häkte på grund av risk för fortsatt brottslighet tills domen vinner laga kraft.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se