torsjö live

P-garaget på Norra Station öppnas efter branden – Kommunens kostnader ännu preliminära

P-garaget på Norra Station öppnas efter branden – Kommunens kostnader ännu preliminära

Hela det stora parkeringsgaraget påverkades av sot och rök vid branden i december. Foto: Lotta Persson

Fredagen den 6 juli bedömer Hässleholms kommun att det underjordiska parkeringsgaraget på Magasinsgatan ska kunna öppnas efter branden för sju månader sedan.

Slutnotan för skattebetalarnas del efter den omfattande renoveringen är fortfarande preliminär. Kommunen hoppas få det mesta täckt av försäkringen.

Minst rör kostnaderna sig om självrisken på 5 basbelopp; cirka 220 000 kronor.

– Vår förhoppning är att kunna öppna garaget fredagen den 6 juli, berättar projektledare Tobias Oskarsson, avdelningschef på tekniska förvaltningen. Foto: Lotta Persson

Tobias Oscarsson, avdelningschef på tekniska kontoret och projektledare för garagets återställande efter den anlagda branden, har förhoppningen att garaget kan öppnas upp för allmänheten på fredagen den 6 juli, eller åtminstone den helgen.

En brandkontroll görs den 3 juli. Sedan ska garaget slutligt godkännas av stadsbyggnadskontoret. Det behövs i och med att skadorna tvingade fram en ändring av konstruktionen – eftersom bjälklaget hade gett med sig.

-Vi har byggt upp en ny bärande vägg. Den ska godkännas av stadsbyggnads innan vi får lov att ta byggnaden i bruk, sammanfattar Tobias Oscarsson.

Än så länge finns det bara en preliminär kostnadsberäkning för vad allt branden orsakat har kostat. Några fakturor till måste väntas in och så återstår dialog med försäkringsbolaget, Kommunassurans, innan en slutsummering står klar – troligen i augusti.

Den kostnad som, utifrån vad som redan är känt, hamnar på kommunens och skattebetalarnas nota, är självrisken. Den ligger på fem basbelopp vilket uppskattas till 222 000 kr.

– Vi hoppas att det stannar där, säger Tobias Oscarsson.

Totala kostnaden för renoveringen landar preliminärt på 6,7 miljoner kronor.

Tobias Oscarsson berättar att det är oklart om kommunens nedlagda interna projektledningstid på motsvarande ca 140 000 kr täcks av försäkringen. Samma sak gäller den uppkomna intäktsförlusten under tiden garaget tvingats hållas stängt, liksom en beräknad framtida intäktsförlust – för förlusten av en parkeringsplats.

Parkeringsgaraget har varit avstängt i sju månader. Foto: Urban Önell

Parkeringsplatsen förlorades i och med att det blev nödvändigt sätta in en ny bärande pelare. Ersättningen för det intäktsbortfallet försöker kommunen också få ut från försäkringen.

Tanken till sprinklersystemet placeras i det området där den nya pelaren står, på platsen där den anlagda branden startade och orsakade de mest omfattande skadorna.

Det beslutade utökade brandskyddet med sprinklers innebär en kostnad på tre miljoner kronor. Detta hanteras separat som ett eget projekt. Rördragningen är klar och systemet kan nu färdigställas samtidigt som garaget används. Det som fattas är att Tanken och driftcentral till sprinklersystemet ska sättas på plats. Systemet väntas vara driftklart i november månad.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se