torsjö live vers2

Planchef Gertrud Richter träffar byggexploatörer på Almedalsveckan

Planchef Gertrud Richter träffar byggexploatörer på Almedalsveckan

Almedalsveckan i gotländska Visby besöks i år av åtta kommunala tjänstemän från Hässleholm.

Kommunens planchef Gertrud Richter reser till Almedalsveckan i Visby i tre dagar för att marknadsföra Hässleholm, främst inför byggföretag. Flera möten med exploatörer är inbokade, bland annat med Skanska.

– Det är väldigt mycket samhällsplanering som försiggår på Almedalen, säger Gertrud Richter till Frilagt.

Hon är lättad över att den fördjupade översiktsplanen hann klubbas före Almedalsveckan.

– Det kommer att ses väldigt positivt från näringslivet, säger hon.

Totalt reser i år åtta tjänstemän från kommunen till Almedalen. Kommunalråden stannar hemma.

Från Sverigedemokraterna i Hässleholm åker hela tio personer.

Tal, debatter och seminarier fyller Almedalsveckan, här publik vid finansminister Magdalena Anderssons tal förra året. Foto: Region Gotland

Almedalsveckan har kallats världens största demokratiska mötesplats. I år är det 50 år sedan den startade med att Olof Palme talade till folket från ett lastbilsflak. Arrangemanget har utvecklats till en hel vecka med tal, debatter och samtal, allt kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. På söndag blir det invigning med jubileumstal, musik och utställningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Gertrud Richter medverkar på tisdag i ett seminarium med rubriken ”Hur ska framtidens nya städer byggas och planeras på ett hållbart sätt?” Det arrangeras av Svenska Dagbladet som också har gjort ett reportage om en familj som valt att flytta till Hässleholm. Det publiceras i en bilaga som kommer att presenteras under Almedalsveckan.

Hållbar stadsplanering innebär miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

– Vi behöver tänka långsiktigt hållbart, ibland tycker jag att det blir för kortsiktigt ekonomiskt, säger Gertrud Richter.

Inga ytterligare framträdanden är inplanerade för Gertrud Richter och inte heller för stadsbyggnadskontorets andra deltagare, kommunikatör Annalena Olausson. Men de ska lyssna på andra seminarier om främst stadsplanering och kommunikation och alltså ha möten med byggföretag. De har också i uppdrag att marknadsföra Hässleholm genom att nätverka med byggföretag och företrädare för andra kommuner.

– Vi ska ge en positiv bild av Hässleholm och dela ut visitkort. Vi kan också ta emot intresseanmälningar och efter Almedalen skicka ut information, men jag tror inte att folk vill släpa runt på material där. Vi tar gärna emot visitkort från andra kommuner också för att kanske kunna samarbeta i framtiden, säger Gertrud Richter.

Hon konstaterar att det kommer folk från hela landet till Almedalen.

– Det är nog extra mycket i år när det är valår.

Det var länge oklart om kommunfullmäktige skulle säga ja till den fördjupade översiktsplanen före Almedalsveckan. -Nu kan jag som tur är berätta att det finns en ny fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad, säger planchef Gertrud Richter.

Gertrud Richter vill sprida att Hässleholm är en bra boendekommun.

– Jag är jätteförvånad att inte fler som kommer från Hässleholm flyttar tillbaka. Här är väldigt vackert, det är en lagom stor stad med lite lugnare tempo och det finns goda pendlingsmöjligheter. Det är väldigt viktigt att lyfta Hässleholms rykte så att fler får reda på vilken pärla det är, säger hon.

Hon vill inte precisera vad hon anser ger Hässleholm dåligt rykte.

– Jag vill bara sprida en positiv marknadsföring, säger hon.

Själv har hon dock inga planer på att flytta till Hässleholm.

– Jag bor i Bjärred och det är min mans uppväxtort. Det är ett val vi har gjort tidigare, säger hon.

Hon betonar att det finns potential att bygga fler bostäder i Hässleholm.

– Det vill vi göra väldigt klart och tydligt. Näringslivet har inte intresse av att exploatera och investera i en kommun som inte har en långsiktig planering. Nu kan jag som tur är berätta att det finns en ny fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. Därmed finns det ett politiskt beslut om visioner och mål för framtiden, säger hon.

Det var dock oklart in i det sista om den fördjupade översiktsplanen skulle antas vid måndagens extra sammanträde i kommunfullmäktige.

Hur hade det annars gått med marknadsföringen i Almedalen?

– Vi hade redan bokat flyg och hotell. Vi hade fått göra det bästa av det, säger Gertrud Richter.

Stadsbyggnadschef Jan Karlsson förklarar att deltagandet i Almedalen, som är stadsbyggnadskontorets första, stämmer överens med byggnadsnämndens verksamhetsmål: ”Förbättra kommunikationsarbetet och genomföra aktiviteter med syfte attraktiv boendekommun”. Redovisning ska ske inför både tjänstemän och politiker.

Kostnaderna beräknas till 12 336 kronor för flygresa och 10 000 kronor för boende i lägenhet. Där kommer även Richard Heingard, projektledare för höghastighetsjärnvägen, att bo och kommunledningskontoret tar en del av kostnaden. För stadsbyggnadskontoret tillkommer kostnader för tåg till Ängelholm, flygtaxi och flerdygnstraktamente.

Richard Heingard, projektledare för höghastighetsjärnvägen. Foto: Urban Önell

Richard Heingards deltagande sker i samarbete med stadsbyggnadskontoret och har också till syfte att marknadsföra Hässleholms kommun som boende- och pendlingsort. Han kommer bland annat att delta i panelsamtal och kompetensutveckling inom infrastruktur. Hans reskostnad för flyg tur och retur är 6 688 kronor och för flygtaxi 197 kronor.

Anna Josefsson på EU-kontor Skåne Nordost med kontor i Hässleholm är med och arrangerar seminarier under Almedalsveckan. Hon kommer även att delta i möten med ”utvecklingspartners”.

– Arbetet med dessa processer och resultaten kommer att fortsätta efter genomförandet och redovisas genom konkret dokumentation från olika seminarier som blir underlag och utgångspunkt för det fortsatta arbetet, förklarar Charlotte Nygren-Bonnier, biträdande förvaltningschef på kommunledningskontoret.

Alla kostnader för Anna Josefssons betalas av Skåne Nordost. Resa och boende i Oskarshamn på vägen upp beräknas till 2 895 kronor. Utöver detta tillkommer boende i stuga i Visby.

Folkhälsostrateg Vidar Albinsson deltar i Almedalsveckan söndag-torsdag och får sina kostnader betalda av föreningen Psykologer mot tobak medan kommunen står för arbetstiden. Syftet med hans deltagande är omvärldsbevakning av områden folkhälsa och social hållbarhet.

Han kommer att medverka i tre (upprepade) evenemang, tema ”Tobaksfria barn – vuxnas ansvar!” och i ett evenemang där temat är ”Tobak som inkörsport till tyngre droger. Vem bestämmer över våra barn?”.

Karina Hansson, förvaltningschef för arbetsmarknad och kompetensutveckling åker till Almedalen till en kostnad av 4 000 kronor för tre dagars logi och samåkning i bil. Noah Månsson från Young innovation HUB för unga entreprenörer, som ingår i samma förvaltning, får sina kostnader finansierade genom sökta pengar.

Tony Helm, rektor på Yrkeshögskolan Syd, deltar i årets Almedalsvecka. Foto: Lotta Persson

Karina Hansson och Noah Månsson deltar i två seminarier och en kvällsaktivitet som arrangeras av Skåne Nordost. Rubriken på det ena är ”Kan ungas deltagande i nutiden lösa utmaningarna i framtiden?”. I uppdraget ingår marknadsföring, förberedelser, genomförande och efterarbete.

Tony Helm, rektor på Yrkeshögskolan Syd, deltar med syftet omvärldsbevakning med formella och informella möten, föreläsningar, debatter med mera. Han får också sina kostnader betalda av förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Han flyger tur och retur för 6 623 kronor och bor för 2 800 kronor i hyresrum med tillgång till cykel i utkanten av Visby.

De hittills redovisade kostnaderna för kommunens tjänstemän uppgår till totalt 42 644 kronor.

Det enda av de lokala politiska partierna som svarat att de skickar representanter till Almedalen är SD. Deras tio deltagare har inte planerat någon medverkan i seminarier eller liknande.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se