Gruppen-3a-328x120

150 000 för att slippa lyssna på väljarna

150 000 för att slippa lyssna på väljarna

INSÄNDARE. 150.000 kronor – ja, det var den ungefärliga kostnaden för att det rödgröna socialiststyret skulle hindra väljarna att säga sitt om den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Hässleholm stad. Då det brann i knutarna innan valförlusten skulle en FÖP till varje pris klubbas igenom genom ett extra och kostsamt kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna hade önskat att låta folket få tycka till hur man vill se Hässleholm skall utvecklas det närmaste decenniet då vi ville lyfta ur ärendet till efter valet, men denna önskan grusades då den rödgröna minoriteten tyvärr har majoritet i Kommunstyrelsen och krävde ett extra sammanträde. Återhållsamhet med skattemedel är tydligen mindre viktigt än att köra brända jordens taktik, förstör så mycket som möjligt innan valförlusten.

Nu riskerar vi att Hässleholmsgårdsområdet bebyggs, området mellan Helsingborgsjärnvägen och Gäddastorp bebyggs, att det byggs inom skyddsavståndet, 1000 m, från reningsverket och att bostäder byggs i mycket nära anslutning till Hovdalavägen. Att bygga mycket nära en infartsled till staden är inte bara ogenomtänkt, det är trafikosäkert för de barn som bor där och boendet utsätts för onödigt buller. Med mera, med mera.

Sverigedemokraterna kommer om vi sitter i styre omedelbart att initiera framtagandet av en ny översiktsplan där hänsyn kommer tas till en god boendemiljö, möjligheter att köra bil in till staden och där parkeringsplatser finns att tillgå. Vi kommer att riva upp beslutet att bebygga Hässleholmsgårdsområdet och att bebygga sumpmark vid Björklunda. Vi vill också låta Hässleholmarna få rösta om viktiga inriktningar, som var ett badhus skall ligga, om vindkraft skall få etableras och hur staden skall utvecklas. För oss är folkets röst viktigare än egen makt. Hässleholmarna skall helt enkelt få mer att säga till om- det är vår syn på demokrati.

Patrik Jönsson
Sverigedemokraterna

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se