torsjö live vers2

Planchef Gertrud Richter träffar byggexploatörer på Almedalsveckan

Kommunens planchef Gertrud Richter reser till Almedalsveckan i Visby i tre dagar för att marknadsföra Hässleholm, främst inför byggföretag. Flera möten med exploatörer är inbokade, bland annat med Skanska. – Det är väldigt mycket samhällsplanering som försiggår på Almedalen, säger Gertrud Richter till Frilagt. Hon är lättad över att den fördjupade översiktsplanen hann klubbas före […]

150 000 för att slippa lyssna på väljarna

INSÄNDARE. 150.000 kronor – ja, det var den ungefärliga kostnaden för att det rödgröna socialiststyret skulle hindra väljarna att säga sitt om den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Hässleholm stad. Då det brann i knutarna innan valförlusten skulle en FÖP till varje pris klubbas igenom genom ett extra och kostsamt kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna hade önskat att låta folket […]

Framtidsplanen följer inte utbyggnadsstrategin

INSÄNDARE. Norra Skåne skrev (2018-06-27) om att de rödgröna fick igenom FÖP:en. Tyvärr framgick inte någonstans vad som är anledningen till att Folkets väl, Alliansen och Sverigedemokraterna kritiserar ”Framtidsplanen”. Så här är det. Under de år som arbetet pågått har kommunen i olika steg begärt in synpunkter från allmänheten, förvaltningar/nämnder, kommunala bolag, Länsstyrelsen (Lst) m.fl. […]

Frilagts granskning i forskningsrapport om missionerande islamistiska miljöer

Salafistisk tolkning av islam kan utgöra grogrund för våldsbejakande jihadism. Dessa miljöer växer i Sverige samtidigt som Säkerhetspolisen rapporterar att våldsbejakande islamism ökat kraftigt. Vilka budskap salafisterna förmedlar och hur de påverkar individer och samhälle har kartlagts i en ny forskningsrapport från Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Frilagts granskning av Ljusets […]