Gruppen-3a-328x120

Fakta är inte naivitet

Fakta är inte naivitet

INSÄNDARE. Jag kan förstå Gerht Niklassons upprördhet när jag ifrågasätter hans (över)konsumtion av kött, men att fakta är naivitet kan jag inte hålla med om. Men när man inte har några konkreta argument för sin sak, låter man invektiven hagla. Jag är inte ensam om att påpeka att vår ohämmade köttkonsumtion är ohållbar, det har även våra politiker och myndigheter insett, men vågar inte sätta ner foten och vidta några åtgärder för att drastiskt få ner konsumtionen. Det vore liktydigt med politiskt självmord.

Att inte köttbönder har tagit höjd för att vi kan få svår torka vissa år, kan ha blivit en läxa att ta lärdom av. Om det upprepas år efter år, blir det en naturlig övergång till en lägre köttkonsumtion. Det kostar på att i stor utsträckning gå via djuruppfödning för vår försörjning av livsmedel. Om alla på vår planet skulle konsumera kött i den mängd som vi gör, skulle all jordbruksmark gå åt till att framställa foder till uppfödning av slaktdjur. Det skulle bli bli en ganska ensidig diet.
Vad som är glädjande i dagsläget är att de yngre generationerna har insett det ohållbara i vårt konsumtionsmönster och övergått till en diet som till stor del är växtbaserad. Således finns det hopp om en minskad köttkonsumtion framöver. Kanske vår målsättning skulle vara att i framtiden konsumera samma mängd som i Indien, d.v.s. 4 kg/person/år?
Att GN inte är riktigt påläst ordentligt är beklämmande, jag är nämligen inte tillgänglig på någon valsedel och kan självklart ej heller strykas. Visserligen kan någon vilja skriva dit mitt namn, men det kan inte ske utan min tillåtelse. Min politiska karriär tog slut i och med 80-talets utgång.
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se