Slutord till Mikael Andersson

INSÄNDARE. Att vi skulle kunna enas om något förutom en sak verkar föga troligt. Och denna enda sak är att uppmana folk att följa debatterna i kommunfullmäktige och sedan bilda sig en egen uppfattning om hur samtalsnivån är i denna församling. Tror att det kommer att chocka en del och uppröra andra. Att kommunens högst […]

Totalt eldningsförbud i Skåne

Länsstyrelsen har beslutat om totalt förbud mot grillning och eldning i hela Skåne från och med klockan 15 idag. Enda undantaget är grillning på egen tomt med grill som står på ben. Skogsbränderna fortsätter att rasa på många håll i landet och brandrisken är nu mycket hög även i Skåne på grund av det extremt […]

Stängningen av Qpoolens simhall förlängs

Qpoolens simhall kan inte öppna som planerat den 27 augusti efter tre månaders stängning på grund av fönsterbyten och PCB-sanering. Orsaken är att ett större underhållsarbete på fjärrvärmesystemet måste göras därefter. Preliminärt ska simhallen istället kunna öppna efter lunch onsdagen den 29 augusti. Arbetena har inte samordnats eftersom det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, som ansvarar […]