torsjö live vers2

Förbjudet att grilla även på egen tomt

Länsstyrelsen i Skåne skärpte på onsdagseftermiddagen eldningsförbudet till att gälla också all grillning på egen tomt. De nya direktiven kom efter att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på förmiddagen uppmanat alla kommuner och länsstyrelser att införa ett sådant totalt eldningsförbud. Orsaken är att brandrisken i landet förväntas nå extrema nivåer i slutet på veckan. På […]

Vinslövs friluftsbad stängde bassängerna på grund av trasig pump

Vinslövs friluftsbad fick stänga bassängerna direkt på onsdagsförmiddagen sedan personalen upptäckt att en pump var trasig. Det betydde att reningen av vattnet inte fungerade. Enligt kommunens hemsida var badet stängt tills vidare, men förhoppningen var att felet snabbt skulle vara avhjälpt, vilket det delvis också var. Redan vid tretiden på eftermiddagen kunde den stora bassängen […]

Legionella även i Qpoolen – Ingen information eftersom badet var stängt

Bilden visar Qpoolens simhall.

Även Qpoolenbadet i Hässleholm hade förhöjda värden av Legionella i maj, samtidigt med baden i Sösdala och Bjärnum. Men informationen kom inte fram eftersom badet nyligen hade stängts på grund av fönsterbyte och PCB-sanering. Så vill i alla fall ansvariga förklara det som lätt annars kunde tolkas som att problemen tystats ner. Miljökontoret kräver åtgärder […]