torsjö live vers2

Legionella även i Qpoolen – Ingen information eftersom badet var stängt

Legionella även i Qpoolen – Ingen information eftersom badet var stängt

Legionella i så höga halter att badet borde stängas hittades även i Qpoolens simhall i maj – men då var badet redan stängt på grund av fönsterbyten och PCB-sanering. Därför informerades inte allmänheten. Det är ännu oklart om de åtgärder som måste vidtas kan försena återöppningen ytterligare. Foto: Berit Önell

Även Qpoolenbadet i Hässleholm hade förhöjda värden av Legionella i maj, samtidigt med baden i Sösdala och Bjärnum. Men informationen kom inte fram eftersom badet nyligen hade stängts på grund av fönsterbyte och PCB-sanering. Så vill i alla fall ansvariga förklara det som lätt annars kunde tolkas som att problemen tystats ner.

Miljökontoret kräver åtgärder för att få bukt med Legionellabakterierna i Qpoolen och upprätta förebyggande rutiner. Någon plan för sanering finns dock inte framtagen ännu. Det förklaras med att byggnaden inte är tillgänglig för annat än den pågående plastsaneringen. Idag är det oklart om Qpoolen kan öppnas som planerat.

I nuläget har tre av sex kommunala bad drabbats av Legionellabakterier och stängt verksamheten – och det finns inga fungerande, eller i bästa fall tveksamma, rutiner kring förebyggande Legionellaarbete på någon av kommunens anläggningar med vattensystem. Ansvarsfrågorna är oklara.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Trots att Frilagt sedan i juni granskat det Legionellaförebyggande arbetet och ställt många frågor om situationen i allmänhet, och baden i synnerhet, så kom beskedet om Legionellafynden i Qpoolen fram först sent igår. Också själva provresultaten tog tid att få fram.

Men miljönämnden skickade den 20 juni ett föreläggande med krav på sex punkter till tekniska nämnden med anledning av provresultaten den 29 maj. Legionellahalterna beskrivs som relativt höga.

Vattentemperaturen vid samtliga tappställen i duscharna och omprov för Legionellaförekomst ska redovisas senast den 15 augusti. Dessutom ska vattenledningssystemet gås igenom av en sakkunnig vvs-konsult. Rutiner ska upprättas för regelbunden kontroll av varmvattentemperaturer, för genomspolning av ledningssystemet när anläggningen inte använts under en period och för åtgärder vid förhöjda halter av Legionella.

Frilagt har sökt, men inte nått, den semestrande fritidschefen Henrik Samevik. Det är han som av miljötillsynsmyndigheten tydligt identifieras som den ytterst ansvarige för egenkontroller och det förebyggande Legionellaarbetet. Men föreläggandet om Qpoolen är alltså ställt till tekniska nämnden.

Många är inblandade i processerna att hantera Legionellafrågorna, men ingen vill ta på sig, eller verkar ha den samlade kunskapen för, att ta ett övergripande ansvar.

Temperaturkontroller är det viktigaste verktyget för att brukare av systemet ska kunna skyddas mot Legionellasmitta. I badverksamhet som allmänheten har tillträde till finns tydliga bestämmelser och lagkrav. Verksamheten är också anmälningspliktig.

Den som är ansvarig för egenkontrollerna borde väl då också vara den som anmält sig stå bakom verksamheten?

– Det är inte alltid så solklart. Det är den som har rådighet över verksamheten som får förelägganden och ansvar, säger Ingrid Persson, miljöinspektör som i semestertider får svara på de frågor hon först vill ha skriftligt.

Hon menar att Frilagt frågar för tidigt och att hon inte hunnit sätta sig in i just de ärenden Frilagt frågar om.

Hur värderar ni de uppmätta värdena; behövs fler åtgärder?

– Vi sänder över föreläggandet som gjorts angående Qpoolen och lovar återkomma till er angående övrigt, svarar Ingrid Persson.

Varken platsansvarig på Qpoolen eller någon annan känns vid att driftsverksamheten haft något ansvar för egenkontrollen av vattensystemet.

Eva-Lotta Gustavsson är anställd av fritidskontoret och verksamhetschef på Qpoolen. Hon svarar upprepat att tekniska kontoret sköter det som rör anläggningens tekniska bitar. Om fritidskontoret har egenkontrollansvaret vill hon låta sin chef Henrik Samevik svara på.

Men i din roll som verksamhetsansvarig för badet måste du väl ha en kunskap om Legionellaförebyggande arbete och om du inte utför det, så ska du väl kunna se och säkra att det sker? Kunna slå larm att det saknas? Hur ser du på det?

– Det finns inte med i mina arbetsuppgifter. Om det saknas något vill jag såklart att det ska rättas till. Min chef får svara på det, svarar Eva- Lotta Gustavsson.

Som samtidigt menar att hon ”vet vad som krävs” för att hon har jobbat på fler bad. Men hon vill sedan inte riktigt utveckla resonemanget om vad det är som krävs.

– Det är olika rutiner i olika kommuner, och jag vill låta min chef svara så det inte blir fel, blir svaret.

Men det som krävs för att säkra Legionellaprofylax är det jag undrar över. Vad ser du har skett i den vägen här och borde du ha kunnat se och reagera på att något saknades?

– Nej jag är inte inbjuden när det diskuteras rutiner och jag har ju inte ens fått se alla provsvaren, konstaterar hon.

Men det beror väl på att tekniska var de som tog de prover ni borde ha tagit, eller åtminstone haft kunskap om att de togs?

– Det är tekniska som sköter provtagningar och själva anläggningen, hävdar Eva-Lotta Gustavsson.

Problemet med Legionella i de tre baden upptäcktes i samband med den provtagning som Mathias Bjäreborn, fastighetsförvaltare på tekniska kontoret, tog beslut om skulle genomföras på samtliga sex av fritidsförvaltningens badanläggningar.

Han uppmärksammades på frågorna efter att fritidschefen Henrik Samevik ställt frågor om Sösdalabadet till tekniska kontoret.

– Jag insåg att det inte fanns några uppgifter eller rutiner och tog beslutet att starta med att se hur det såg ut med alla baden, berättar Mathias Bjäreborn.

När väl resultaten visade att tre av baden hade Legionella i en sådan mängd att de måste stängas och saneras inleddes arbetet med att få kontroll på situationen. I Qpoolen behövdes inget beslut; verksamheten var redan stängd på grund av fönsterbyte och PCB-sanering.

Badet i Sösdala är nu åtgärdat och på nytt provtaget och preliminärt bedömt klart för öppning – med förbehållet att miljöinspektionen ska få uttala sig och ett formellt beslut tas. Semesterledighet stoppar upp, liksom en liten osäkerhet kring vad som verkligen gäller.

Det nya Legionellaprovet från Bjärnumsbadet visar fortfarande Legionellaförekomst.

Det som granskningen av ärendena ser ut att avslöja är framför allt bristen på säkrade rutiner för egenkontrollen och tydliga direktiv om vem som ska göra vad. Och vad som ska hända om Legionella påträffas. Många är inblandade men ingen verkar ha helhetsansvar, tillräcklig kunskap eller strukturerade vägar att ta beslut.

Stämmer de slutsatserna med vad du också ser?

– Ja, som vi redan sagt måste vi sätta oss ner och reda ut detta från grunden. Vårt nya digitaliserade uppföljningssystem hoppas vi ska göra det tydligt och enkelt så att vi både ser och snabbt kan kontrollera att det som ska göras görs, sammanfattar Mathias Bjäreborn.

Han menar att hans chef, Tobias Oscarsson, är en av dem som nu ska se till att det blir kontroll på både ansvar, rutiner och strukturer så att det ska bli säkert och effektivt.

Tyrs hovs-, Hässleholmsgårdens- och Vinslövsbadet var efter Legionellaprovtagningen i maj alla godkända.

Lotta Persson

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-06-17 Legionella stoppar simskola i Sösdala

2018-07-05 Legionella stängde även Bjärnums simhall

2018-07-19 Legionella kan ha funnits länge i simhallarna – inga rutiner för att mäta vattentemperaturer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se