torsjö live vers2

Magnus Åkeborn vill bygga fler hyresrätter

Magnus Åkeborn vill bygga fler hyresrätter

Magnus Åkeborn är förstanamn på Vänsterpartiets valsedel i Hässleholm. Foto: Urban Önell

KOMMUNVALET 2018. Frilagt fortsätter att ta pulsen på de politiska partierna i Hässleholm inför valet den 9 september. Urban Önell har mött Magnus Åkeborn som toppar Vänsterpartiets valsedel i kommunen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vilken fråga är viktigast för dig och ditt parti?

– Vi är inget enfrågeparti, men vi vill ha ett jämlikare Hässleholm. Det får vara slut på neddragningar på grund av symboliska skattesänkningar. Behoven hos medborgarna måste vi fylla.

Hur ska det bli ordning i den politiska röran i Hässleholm?

– Intressant fråga. Varför uppstod röran? Det är på grund av majoritetsförhållandena. Vi rödgröna hade en stabil minoritet, men den revs upp av alliansen med stöd av Sverigedemokraterna.

Vad kan man göra åt det? Kan det lösas efter valet?

– Frågan är vilka som kan få till en majoritet. Alla måste rösta på det man tror på, använda både hjärta och hjärna, låta ideologin styra. Vi politiker kan inte lägga locket på bara för att få det lugnt, varje ledamot måste dock ta ansvar för sitt beteende i debatten.

Hur ska skattemedlen användas, det vill säga hur vill du prioritera i den kommunala verksamheten ?

– Behoven ska täckas när det gäller brister i skola, vård och omsorg. Vi behöver också fler socialsekreterare och mer vårdpersonal.

Vad vill du göra åt skolans underskott?

– Vi måste tillföra mer resurser. En skola på knä ger ingen bra framtid för barnen. Alla har rätt till en bra skolgång. Det är en fråga om solidaritet.

Vad vill du göra åt mobbningen i skolorna?

– Det behövs fler vuxna i skolan. Lärarna måste ha den tid som behövs för att de ska kunna se mobbningen så de kan gå in och lösa problemen. Det har fungerat förr, men nu drar man ner på kuratorer och skolsköterskor. Vi har också en alltför segregerad skola.

Vill du rädda Finjasjön, i så fall hur?

– Det är klart vi ska. Att rädda sjön är både en kommunal och statlig angelägenhet, men då behövs pengar, som idag går till rut-avdrag och liknande.

– Det är fel att bedriva omsorg som om det var ett företag, säger Magnus Åkeborn. Foto: Urban Önell

Hur ska kommunen klara framtidens omsorg med ökade behov, personalbrist med mera?

– Det här med New Public Management, att vi ska tänka att omsorg är som att driva ett företag, det är fel. Vi måste inse att det behövs mer personal och erbjuda en god arbetsmiljö. Vi vill korta arbetstiderna och ta bort alla delade turer. Då får man in mer folk som jobbar och en fungerande verksamhet.

Hur anser du att Hässleholms centrum ska utvecklas? Biltrafik, cykeltrafik, handel, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar?

– Jag tycker det gått på rätt håll. Vi har ett attraktivt centrum, för gående och cyklister. Naturligtvis ska vi också tillhandahålla parkeringsplatser, bland annat för dem som inte bor i stan och behöver ta bilen. Tyvärr tar allt tid. Planer finns på var p-hus ska byggas. Att som förr köra bil och ställa den nästan var som helst går inte längre, vi vill ha ett så bilfritt centrum som möjligt. En konkret sak man kan göra är att bygga om rondellen vid Netto så man lättare kan ta sig till stationen.

Vad behöver göras för att möta otryggheten i stan?

– Jag har varit med på trygghetsvandringar som genomförts. Det krävs att vi ser det här som en större process. Man kan röja upp, sätta upp lampor där det är mörklagt. Mobila teamet från socialen och polisen behöver få möjlighet att göra sitt jobb. Polisen behöver vara aktiv och lära känna dem som har problem. Det är ingen lösning att sätta in väktare som motar bort människor från ett ställe till ett annat.

Är det för få poliser?

– Jo, jag vet att det finns en brist, men det handlar också om prioriteringar. Många har skickats till Hyllie.

Du menar för att bevaka landets gränser?

– Ja.

Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?

– Det handlar om i vilken mån det finns bostäder. Vi behöver billiga hyresrätter. Nu står det still – och då händer inget. Det blir som en propp som hindrar utvecklingen. Med fler boende blir det mer service och man kan sätta press på banken så den inte slår igen. Satsa på föreningarna, idrotten, fritidsgårdarna, allt som drivs ideellt. Behåll byskolor och tillagningskök. Sådant ska skattepengarna gå till.

Hur vill du förbättra integrationen?

– Bästa sättet är att storsatsa på välfärden och motverka bostadssegregationen som gör att människor inte träffas. Att få folk i arbete är också en universallösning. Då lär människor känna varandra. Vi måste också fråga oss – vad kan jag göra – och arbeta aktivt mot rasism på alla plan.

Vad anser du om böneutrop?

– Här i Hässleholm är det egentligen en icke-fråga. Vi har ändå grubblat. Jag är själv icke-troende, men anser att vi politiker inte ska styra och inskränka religionsfriheten. Det finns dock kommunala regler för ljudnivåer, som gäller även när man spelar och sjunger.

Hur anser du att kommunen ska hantera våldsbejakande extremism?

– Sverige är en rättsstat. Det är i första hand polisen, SÄPO med flera ska bekämpa all våldsbejakande extremism, oavsett var den kommer ifrån, detsamma gäller om det är IS som ligger bakom eller högerextrema NMR. En sak vi bör göra i kommunen är att ta itu med alla uttryck för rasism som förekommer i skolorna.

Behöver det byggas fler bostäder, i så fall för vem och var?

– Vi godkände den fördjupade översiktsplanen utan invändningar. I Sverigeförhandlingen har vi också lovat att bygga mycket. Inte bara bostäder utan också förskolor, Lss-boenden, HVB-hem. Det finns inget för ungdomar som vill flytta hemifrån, eller för kvinnan på kvinnojouren. Vi tycker att Hässlehem ska bli mer aktiva och bygga mer. Allmännyttan har en mycket lägre procentsats lägenheter här än i många andra kommuner.

Vad vill du göra åt det bristande förtroendet för lokala makthavare som många invånare, enligt SCB, upplever? Hur ska tillgänglighet, insyn, information förbättras?

– Den politiska debatten borde handla mer om vad vi vill, om visioner. Vad är viktigt? Vad har vi för kompass? Vilken människosyn gäller? Är inte alla människor lika viktiga? Politikerföraktet finns där, men det förutsätter att man generaliserar och då blir det så fel. Visst måste vi informera och vara transparenta. Det måste vi jobba konsekvent med att förbättra. Mer av medborgardialog kan var en lösning. Det innebär inte att jag automatiskt är för folkomröstningar, jag tror på den representativa demokratin.

Försvarar du att politiker offentligt uttalar sig om eller försöker påverka media om det blir för mycket negativa rubriker eller ”svartmålning” av politiker, tjänstemän eller kommunala beslut?

– Grunden för hela vårt samhälle är fria medier. Allt annat är oacceptabelt. Medias uppgift är att granska. Därför måste vi bevaka det fria ordet.

FAKTA:

Vänsterpartiet.

Enligt Wikipedia är Vänsterpartiet (V) ”ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund”. Partiet bildades 1917 och har bytt namn flera gånger. 1990 plockades ”kommunisterna” bort ur partinamnet så att VPK blev V. Partiledare sedan 2012 är Jonas Sjöstedt. Vid valet 2014 fick partiet 5,72 procent av rösterna i riksdagsvalet och 3,14 i Hässleholms kommunval.

Lokalt går partiet till val 2018 under parollen: ”Ett Hässleholm för alla”. Ett lokalt partiprogram har tagits fram som är uppdelat på 15 punkter. Vänsterpartiet vill bland annat göra Hässleholm till en Fair Trade-kommun, renovera och behålla Magnarpskolonin, bygga ut kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. De vill också prioritera stödet till kulturskolan och arbeta mera aktivt med miljö i linje med Agenda 2030, som FN har antagit.

Magnus Åkeborn.

Fyller i dagarna 52. Bor i hyreslägenhet i Hässleholm. Ensamstående. Han har läst journalistik på Skurups folkhögskola, och jobbat med lite av varje, främst som skådespelare. Sedan 1996 är han verksam vid Teater Katapult i Malmö. Politiska uppdrag: Ordförande för Vänsterpartiet i Hässleholm, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kulturnämnden. Magnus Åkeborn är dessutom ledamot i styrelsen för Västra Göinge Hembygdsförening.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se