Gruppen-3a-328x120

Mp har dubbla budskap

Mp har dubbla budskap

INSÄNDARE. På Miljöpartiets hemsida står det att man vill skydda skog och biologisk mångfald. Miljöpartiet hävdar också att man oroar sig för den klimatpåverkan som råder, och vill stoppa denna.

Detta gäller tydligen inte överallt. Inte i Hässleholm i alla fall. Här ställer sig samma Miljöparti bakom en Fördjupad översiktsplan, som i mångt och mycket går ut på att skövla både skogsområden, jordbruksmark och den biologiska mångfalden! Detta trots att redan finns lämpliga områden, t.ex den stora grusplanen på Åhusfältet att bygga bostäder på.

Att det råder en viss klimatpåverkan, förstår nog de flesta. Att man genom att skydda och bevara skogsområden, jordbruksmark och biologisk mångfald, bromsar denna klimatpåverkan, förstår nog också de flesta, utom tydligen Miljöpartiet. Ett Miljöparti som borde stå först i kön med att bevara de i alla avseenden viktiga naturvärden vi har i Hässleholm med omnejd.

Partier med den sortens dubbla budskap, bör vi se till att rösta bort vid kommande val!

Mikael Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se