torsjö live

Kenny Hansson (M) tar avstånd från planchefens uttalanden

Kenny Hansson (M) tar avstånd från planchefens uttalanden

    -För mig känns det orimligt om länsstyrelsen säger en sak och skriver en annan, säger byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) som tycker att planchef Gertrud Richters uttalanden är olyckliga.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) tar avstånd från planchef Gertrud Richters uttalanden om muntliga överenskommelser med länsstyrelsen angående den fördjupade översiktsplanen.

Han ifrågasätter också Richters påstående om att det går att bygga bostäder 50 meter från reningsverket. Han tycker att kommunen ska köpa in befintliga fastigheter inom 300 meter när de boende vill det och kan tänka sig ett naturreservat där.

Men Linus Jepsson blev blockerad från Kenny Hanssons valkampanjsida på Facebook efter att han ställt frågor om varför hans hus ”raderats” från kartan i den fördjupade översiktsplanen. Kenny Hansson säger att han inte blockerat någon.

Planchef Gertrud Richter. Foto: Lotta Persson

Kenny Hansson tycker inte att det är bra att Gertrud Richter uttalar sig som hon gjorde i Frilagt på fredagen.

– Länsstyrelsen är den myndighet som ska granska det vi gör. Om vi inte kan lita på deras granskningsyttrande, vad finns de till för då? För mig känns det orimligt om länsstyrelsen säger en sak och skriver en annan, säger Kenny Hansson.

Han menar dock att vad länsstyrelsens tjänstemän än säger till Gertrud Richter får byggnadsnämnden gå på det skriftliga.

– Det här köper jag inte. Jag instämmer i att det underminerar länsstyrelsens arbete, säger han.

Kenny Hansson kommer nu att ta upp frågan med Gertrud Richter.

-Självklart ska jag prata med henne om att jag tycker att det är lite olyckliga uttalanden, säger han.

Den fördjupade översiktsplanen ligger nu i förvaltningsrätten eftersom den är överklagad.

– Sedan får vi se hur vi går vidare. Det finns majoritet i kommunfullmäktige för att planen ska göras om och att för att det arbetet ska påbörjas direkt, säger Kenny Hansson.

Samtliga partier var överens om att den fördjupade översiktsplanen ska aktualiseras efter valet, vilket ska göras varje mandatperiod, men inte har gjorts i Hässleholm. Hur den ska uppdateras fanns det däremot olika meningar om.

Kenny Hansson vill bland annat ha ett 1 000 meters yttre skyddsavstånd från Hässleholms reningsverk. Där ska inga nya bostäder planeras. I den nuvarande versionen finns bara ett så kallat påverkansområde med undantag för bland annat Sjörröds gård, något som länsstyrelsen ifrågasätter i yttrandet som Gertrud Richter menar inte gäller. I det sammanhanget tog hon upp att det går att bygga bostäder 50 meter från ett reningsverk.

– Jag ställer mig inte bakom att det inte spelar någon roll om det är 50, 300 eller 1 000 meter mellan bostäderna och reningsverket. Vi vill ha 1 000 meter utan undantag. Det handlar om ett öppet reningsverk. Om det hade varit helt inneslutet hade vi kunnat bygga ovanpå, säger Kenny Hansson.

Han vill inte att boende ska störas av lukt, smittorisk med mera och därför ställa krav på ombyggnad av reningsverket, en risk som ökar om bostäder tillåts för nära.

Kenny Hansson är dessutom kritisk till att planchefen talar om möjligheter att bygga 50 meter från reningsverket samtidigt som hon vill att kommunen köper in befintliga bostäder inom 300 meter.

– Vi i Moderaterna kommer inte att tvinga bort dem, det vill jag vara väldigt tydlig med, säger Kenny Hansson.

Vad byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret menar är inte lika klart.

Samtidigt förklarar han att han, trots att han är ordförande, inte har så mycket att säga till om.

– Om jag hade haft majoriteten i byggnadsnämnden bakom mig hade vi för det första inte släppt igenom denna fördjupade översiktsplanen. Det låter jättedumt, men jag kan inte styra för jag har inte majoritet, det har de rödgröna trots att jag har klubban. Om det hade varit på rätt sätt hade de rödgröna avgått helt och hållet när de släppte klubban. Då hade vi haft ett annat läge i Hässleholms kommun. Det är likadant i varenda nämnd och styrelse. De rödgröna driver igenom en politik som varken är förankrad i kommunfullmäktige eller i budgeten, säger han.

Tror du att tjänstemännen lyder dem som har den egentliga majoriteten?

– Nej, det vill jag inte säga. Det som Gertrud Richter säger får stå för henne.

Inför allmänheten framstår ju planchefen som en person som har makt att påverka detta?

Ett naturreservat kan bli verklighet i den lummiga grönskan mellan reningsverket och Finjasjön, om Kenny Hansson får bestämma. De boende ska antingen kunna sälja husen till kommunen nu eller bo kvar så länge de vill. Foto: Berit Önell

– Jo. Men planhandläggarna lyssnar också på politikerna som styr och då är det mig de lyssnar på i första hand, säger han.

Kenny Hansson säger till Frilagt att de berörda boende inom 300 meter från reningsverket ska ha rätt att antingen få sina fastigheter inlösta av kommunen redan nu eller att bo kvar så länge de vill.

– Vi ska köpa in dem när det är läge för dem som bor där att sälja, idag om de vill. Det är trots allt vi som tvingar bort dem. Om de inte vill sälja nu ska de få bo kvar så länge de vill och det kan även bli längre än till 2030 då planen ska vara genomförd. Det är min bestämda uppfattning, säger Kenny Hansson.

Det är inte de besked Linus Jepsson tidigare fått från mark- och exploateringschef Jakob Ruter som sagt att kommunen inte kan köpa husen förrän detaljplanen för reningsverket är klar och det kan ta fem-sex år.

– Tyvärr känns det i många fall som att exploateringsavdelningen lever sitt eget liv och varken lyssnar på vad politikerna i tekniska nämnden säger eller hur detaljplanerna ser ut. Till exempel har vi i detaljplaner bestämt att vägar ska byggas, men de gör inte det för de tycker att det är onödigt. Alla frågor om mark och exploatering måste därför ligga under kommunledningen i framtiden, säger Kenny Hansson.

Linus Jepsson anser att de boende riskerar att bli gisslan i en hopplös situation där husen sjunker i värde och blir omöjliga att sälja till någon annan på grund av kommunens planering. I den fördjupade översiktsplanen är bostäderna täckta av den gröna markeringen för ”natur”. Eftersom han fått nej på sin fråga om ett naturreservat befarar han att syftet på sikt skulle kunna vara att ändå exploatera området.

– De föregriper detaljplaneprocessen och gör lite som de vill och jag kan inte ens få svar på mina frågor. De bara hänvisar till varandra. Sossarna har jag inte fått något svar alls ifrån, trots att det tydligen är de som har bollen, säger han.

Linus Jepsson ställde sin fråga på Kenny Hanssons valkampanjsida på Facebook.

För ett par veckor sedan ställde han en fråga på Facebooksidan Kenny Hansson – M, som ständigt dök upp i hans Facebookflöde, liksom andra sponsrade politikerinlägg. Kenny Hansson uppmanade honom att skicka sms, men bollade därefter vidare till tekniska nämnden eftersom det gällde expropriation.

– Jag vet inte vad tekniska nämnden har med detta att göra i det här skedet. De utför väl bara det som är planerat av stadsbyggnadskontoret, säger Linus Jepsson.

Den 7 augusti tittade han på Kennys sida igen och upptäckte att hans inlägg var borttagna och att han inte kunde kommentera, det vill säga han var blockerad eller avstängd.

Kenny Hansson låter förvånad när Frilagt frågar varför Linus är blockerad från hans sida och hans kommentarer borttagna.

– Det är klart att Linus inte ska vara blockerad från min sida – Herregud!

Kenny Hansson betonar att han är en offentlig person och vill att sidan ska vara öppen.

Det visar sig att han själv fortfarande kan se inläggen, vilket varken Frilagt eller andra kan.

– Jag måste titta över det här. Jag har inte blockerat någon från denna sida och Linus har verkligen inte brutit mot några regler. Jag svarar på allt jag kan. Ibland kan det vara olägligt så jag får ta det via sms, men det är bara för honom att ringa mig igen, säger han.

Han meddelar att han har skickat en fråga till Facebook om vad som hänt.

Kenny Hansson säger att han har pratat med Linus Jepsson flera gånger förut om inlösen av bostäderna och sagt att han inte vill tvinga bort någon av de boende.

Varför har du inte sagt att kommunen kan köpa in husen redan nu, om de boende vill?

Han blev blockerad från sidan. Hans inlägg blev borttagna och han kunde inte kommentera på sidan.

– Jag har inte fått den frågan, säger han.

Frågan om naturreservat känner han igen från förra sommaren.

– Vi har inte haft den uppe, men jag ser inga problem, säger han och konstaterar att områdets naturvärden är dokumenterade i den fördjupade översiktsplanen.

Varför säger då andra i kommunen nej?

– Det skulle vara om reningsverket kan bli instängt av ett reservat. Om det gäller området mellan Hovdalavägen och sjön kan jag inte se något problem. Säger vi att det ska vara natur så ska det vara natur.

Vem bestämmer om det ska bli naturreservat?

– Byggnadsnämnden och kommunfullmäktige.

Skulle det kunna bli aktuellt med exploatering på sikt?

– Det har jag inte hört. Om det skulle komma upp skulle jag säga nej. Förtroendet för kommunen skulle vara kraftigt förbrukat om man skulle göra på det sättet. Har vi sagt 300 meter skyddsavstånd så ska det vara 300 meters skyddsavstånd och då ska det hållas, säger Kenny Hansson.

På lördagskvällen syns Linus Jepssons inlägg på Facebooksidan Kenny Hansson – M igen och han har tillgång till kommentarsfunktionen.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-08-10 Planchefen säger att länsstyrelsen muntligen godkänt FÖP Länsstyrelsens tjänsteman dementerar – och backar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se