torsjö live vers2

Planchefen säger att länsstyrelsen muntligen godkänt FÖP Länsstyrelsen dementerar – och backar

Planchefen säger att länsstyrelsen muntligen godkänt FÖP Länsstyrelsen dementerar – och backar

Länsstyrelsens yttrande är kritiskt, men planchef Gertrud Richter hävdar att hon fått muntligt stöd för planen. -Det är så spelet går till, säger hon.

Hässleholms kommuns planchef Gertrud Richter säger att länsstyrelsen muntligen godkänt den fördjupade översiktsplanen – trots myndighetens på flera punkter mycket kritiska skriftligt yttrande.

Länsstyrelsens samhällsplanerare Daniel Axelsson dementerade på torsdagen detta.

– Så funkar det inte. Vi har inga muntliga överenskommelser och vårt skriftliga granskningsyttrande gäller, det är det som är länsstyrelsens ord, sa han till Frilagt.

På fredagen backar han och meddelar att han inte vill att hans uttalande publiceras. Istället hänvisar han till sin chef som återkommer från semestern i nästa vecka.

– Det finns hur många bevis som helst för att det går att ha bostäder 50 meter från ett reningsverk, säger planchef Gertrud Richter, trots att bostäder inom 300 meter hotas av expropriation. Foto: Lotta Persson

Som Frilagt tidigare berättat gäller den fördjupade översiktsplanen inte ännu eftersom åtta personer har överklagat den genom så kallad laglighetsprövning. Förvaltningsrätten ska därför pröva om planen tillkommit på lagligt sätt, inte om kommunens visioner är lämpliga eller ej.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De klagande ifrågasätter planen bland annat utifrån länsstyrelsens granskningsyttrande och att de delar som inte godkänts inte särskilt anges, vilket de ska enligt lagen. Länsstyrelsen anser inte heller att planen visar på vilket sätt riksintressen ska tillgodoses, något som också är ett lagkrav.

Även likabehandlingprincipen i kommunallagen och rätten till respekt för hem och egendom enligt Europakonventionen är aktuella eftersom avsikten är att planlägga flera privata tomter och en jordbruksfastighet som natur, något som begränsar byggrätter, ger allmänheten tillträde utöver allemansrättens regler och sänker fastigheternas värde. Dessutom har kommunen vid flera tillfällen hotat att lösa in och riva bostäder inom 300 meter från reningsverket på grund av skyddsavstånden. Linus Jepsson tvingades redan 2013 riva ett hus av det skälet.

Gertrud Richter är inte förvånad över överklagandena, men tror inte att förvaltningsrätten kommer att kunna hitta något att anmärka på i kommunens handläggning.

Hon hävdar att länsstyrelsen muntligen säger något annat än i sitt granskningsyttrande.

– Ja. Sådana är spelets regler. Länsstyrelsen måste skriva tufft om FÖP-en för att kunna hålla fast vid krav på olika skyddsåtgärder i kommande detaljplaner. Du kan läsa länsstyrelsens yttrande till varenda översiktsplan i hela Skåne, de är lika tuffa hela tiden för det är så spelet går till, säger hon.

Bostäder inom 50 meter från reningsverk

Hon avfärdar bland annat länsstyrelsens bedömning att ny bostadsbebyggelse på Björklunda och söder om östra garnisonsvägen (Sjörröds gård) som planeras inom 1 000 meter från reningsverket, ”riskerar att bli olämplig avseende risken för människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor avseende farliga och miljöstörande verksamheter”.

– Jag har sagt hur många gånger som helst och det finns hur många bevis som helst för att det går att ha bostäder 50 meter från ett reningsverk, säger hon, trots att bostäder inom 300 meter alltså hotas av expropriation.

– Jag tycker att det är jättetjatigt med de här frågorna, tillägger hon och höjer rösten.

Enligt länsstyrelsen visar planen inte hur berörda riksintressen ska tillgodoses.

– Vi bedömer att vi följer riksintressena till punkt och pricka, säger Gertrud Richter.

Men det bedömer väl inte länsstyrelsen?

– Det tror jag att de gör. De skriver bara detta för att det är deras standardskrivelse.

Riksintresse för friluftsliv omfattar ett stort område kring Finjasjön och berör även det Garnisonen, Torshem och Sjörröds gård.

”En massa bostadskvarter och hela Norra station” rivs?

Höghastighetsjärnvägen är också ett riksintresse. Länsstyrelsen anser det olämpligt att planen tar ställning för en höghastighetsstation i upphöjt läge, trots att Trafikverkets grundalternativ är en markförlagd bana. De aktuella fyra nya spåren kommer att ta 40 meter mark i anspråk, om banan inte, som kommunen hoppas, byggs tolv meter upp i luften.

– Kommunen är bättre insatt i frågan lokalt än Trafikverket. Jag tror inte att du heller tycker att vi ska riva en massa bostadskvarter och hela Norra Station för att kunna lägga fyra spår på marken, säger Gertrud Richter.

Hon förklarar att det när FÖP-en togs fram inte fanns resurser att räkna på hur många kvarter som skulle drabbas.

– Men vi kommer givetvis att göra det. Det är därför vi har anställt Richard Heingard som projektledare igen, säger hon.

Hon tycker att kommunen kan fortsätta att utgå ifrån att banan blir upphöjd.

– Likaväl som Trafikverket utgår ifrån att den läggs på marken. Vi tänker på alla 40- och 50-talshusen som annars måste rivas. Vi ska fortsätta arbeta tillsammans med Trafikverket för att komma fram till en bra kompromiss. Vi brinner för att hitta en hållbar och framtidsinriktad lösning för de flesta hässleholmarna, säger hon.

Många detaljplaner redan förberedda

Länsstyrelsen har bland annat ifrågasatt planerna på höghus på Sjörröds gård. Kommunen illustrerade ett tidigare förslag till detaljplan med en lantlig idyll framför fyravåningshus.

Hon medger dock att länsstyrelsen och kommunen inte har samma uppfattning om vissa delar av den fördjupade översiktsplanen. Bland annat anser länsstyrelsen att det föreslagna bostadsbyggandet vid Garnisonsvägen inte följer kommunens egen utbyggnadsstrategi utan att mer centrumnära lägen med god kollektivtrafik bör prioriteras. Richter betonar att det finns bussar till Garnisonen redan idag.

– Där vill kommunen något annat. Vi har redan detaljplaner på gång och det är inte länsstyrelsen som planerar i Hässleholm. Det är Hässleholms kommunpolitiker. Vi har planmonopol. Länsstyrelsen kan inte göra något så länge vi vidtar tillräckliga säkerhetsåtgärder vid reningsverket och tillgodoser riksintressena. Det är vi som har planmonopol, säger hon.

Hon förklarar att kommunen redan påbörjat diskussioner med länsstyrelsen om alla detaljplaner som stämmer med den fördjupade översiktsplanen.

– Egentligen har vi kommit betydligt längre än den fördjupade översiktsplanen. Vi har ett 60-tal detaljplaner på gång, varav 30 i staden. Men vi kan inte vara helt säkra på att alla godkänns, vi har ju en övermyndighet som ska pröva dem, säger hon.

Det verkar inte bekomma henne att länsstyrelsen inte uppskattar hennes uttalande om muntliga överenskommelser.

– Vi känner oss trygga med länsstyrelsen och de samtal vi haft, säger hon.

Daniel Axelsson känner inte till några andra kommuner vars företrädare uttrycker sig på det sätt som Gertrud Richter gör.

Så här hoppas ansvariga på kommunen att det ska se ut i det framtida Hässleholm med höghastighetståg tolv meter upp i luften. Att Trafikverkets grundalternativ är en markförlagd bana som förutsätter att många bostadskvarter och hela Norra Station rivs har det talats tyst om.

– Det är olyckligt, säger han till Frilagt på torsdagen.

Varför tror du att hon gör det?

– Det får hon svara på. Men det finns kanske de som tycker om att höra det, säger han.

Kan det påverka länsstyrelsens trovärdighet?

– Det är klart. Vårt granskningsyttrande är det som ska tala.

Daniel Axelsson råder de enskilda personer som anser att kommunen olagligen försöker tillskansa sig deras fastigheter genom att planera för naturområden där, att göra sina röster hörda. I första hand ska synpunkter lämnas i kommunens samråd. Men där fick de berörda hässleholmarna inte gehör.

– De kan driva sina frågor i rättsliga processer. Om det påverkar dem idag kan de redan nu agera utifrån det sätt de anser att de tar skada. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den visar att kommunen avser att göra något annat med marken. Sedan behöver det inte falla ut, det kan visa sig att det inte är möjligt, säger han.

Han säger att kommunen i samråd inför översiktsplanen ska tala om vad den vill göra och varför.

– De bör ha något slags argument för vad de vill med förändringen och det bör stå i planen, säger han.

Det krävs starka skäl för att lösa in och riva hus, i princip att de ligger i vägen för viktiga samhällsverksamheter.

– Om det ska bli aktuellt med inlösen måste kommunen ha fog för det, säger Daniel Axelsson.

På fredagen hävdar han i ett mejl till Frilagt att han inte har mandat att yttra sig i frågan. Frilagt har förgäves sökt honom på telefon.

Det är inte första gången länsstyrelsen dementerar vad Gertrud Richter säger. För ett år sedan avslöjade Frilagt att hon hade sagt att hon hade länsstyrelsen med sig på de föreslagna undantagen från skyddsavstånden kring reningsverket – vilket länsstyrelsen förnekade. Hon fick dock stöd från kommunens stadsbyggnadskontor och byggnadsnämnden.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-08-17 Byggnadsnämnden stöder Richter och går emot länsstyrelsen. Frilagt publicerar inspelningar

2018-06-26 Fördjupade översiktsplanen antogs utan ändringar

2018-07-12 Kräver att förvaltningsrätten river upp fördjupade översiktsplanen – anklagar kommunen för intrång

2018-07-29 Åtta har överklagat fördjupad översiktsplan -planen gäller inte

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se