torsjö live

Ungdomar vill ha Ungdomens hus i kulturhuset

Ungdomar vill ha Ungdomens hus i kulturhuset

En grupp ungdomar föreslår nu att Ungdomens hus placeras i kulturhuset, i Turistbyråns snart lediga lokal samt i utställningshallen som de vill bygga om med bland annat ett loft för tv-spel. Foto: Lotta Persson

– Kulturhuset är bästa läget för ett centralt Ungdomens hus. Markan ska vara kvar med musikverksamhet. Och varför lägga pengar på fler utredningar?

Det tycker sex ungdomar som inte var tillfrågade i kommunens enkät, men själva tagit initiativ till att engagera sig. De har till och med ritat på ett förslag till disponering av Turistbyråns lokaler, som blir lediga från den 1 september, och utställningshallen som de menar har få besökare och kanske kan placeras någon annanstans.

Nu hoppas de att politikerna ska lyssna på dem innan de fattar beslut. Imorgon, onsdag, har kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet på sitt bord. Förslaget är ett centralt Ungdomens hus där Markan ska flytta in, en förstudie för 400 000 kronor som ska vara klar den 30 april nästa år med mera.

Som Frilagt tidigare berättat har tanken på ett Ungdomens hus funnits länge i Hässleholm. Redan för elva år sedan togs frågan upp av både socialnämnden och Kulturföreningen Markan. För tio år sedan genomförde fritidsförvaltningen en utredning om ett Ungdomens hus i centrum. 2015 gjorde kulturchefen Anders Rosengren en ny utredning och i år presenterades enkäten. Alla parter är överens om är att ett centralt beläget Ungdomens hus behövs och att det är viktigt att ungdomarna är delaktiga. Men kommunens senaste utredning leder alltså vidare till ytterligare utredningar.

James Lu och de andra i kompisgänget, alla 16 år gamla, reagerade när de läste och hörde om enkäten, där 500 ungdomar intervjuats, och även om Folkets väls förslag att använda kulturhuset.

– Ungdomens hus har redan utretts länge. Det är väl inte så svårt. Nu finns det lediga lokaler här, säger Arvid Einarsson.

De hoppas på ett snabbt beslut. Annars befarar de att Turistbyråns lokaler snart fylls med annat.

– Det är en optimal lokal med ett centralt läge, nära för alla, och bra med utrymme, säger Christoffer Bjerking.

I gruppen ingår också Truls Sbrodiglia, Emilie Binkowski och Emma Andersson.

James Lu, till vänster, Christoffer Bjerking och Arvid Einarsson hoppas att politikerna vill lyssna på dem före beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott imorgon, onsdag. På bilden saknas Truls Sbrodiglia, Emilie Binkowski och Emma Andersson. Foto: Lotta Persson

De tänkte först att Café Nyfikets tidigare lokaler, som står tomma, också skulle kunna ingå. Det är också vad FV föreslagit i sin motion. Problemet är att den lokalen ligger på andra sidan foajén.

– Det är bättre med en egen ingång. Personalen måste se vilka som kommer och går, säger Arvid.

I deras plan byggs Turistbyråns lokaler istället om till enkel kafeteria, reception och studierum. Utställningshallen blir aktivitetslokal med biljard- och pingisbord, soffor för dem som bara vill sitta och prata eller vänta på tåget.

– Det är så högt i tak i utställningshallen att vi skulle vilja bygga ett loft i ett av hörnen. Då kan man sitta där uppe och spela tv-spel och tar inte upp all golvyta, förklarar Arvid, James och Christoffer.

De vill också ha laddningsstationer för mobiltelefoner i lokalerna.

De tror att dagens stökiga situation på biblioteket kommer att försvinna om Ungdomens hus placeras i kulturhuset.

– Här ska finnas en reception med vuxna som har koll så att det blir ordning. Det kan också vara en trygghet för barn och ungdomar som är ute på stan sent om kvällarna att komma in här, säger Arvid.

Utställningslokal tror de är lättare att hitta på annan plats.

– Den är nog bra som utställningshall, men bättre för Ungdomens hus, säger de.

De har alla varit en hel del i Markanhuset och vill absolut ha det kvar parallellt med ett centralt Ungdomens hus.

– Vi har en förkärlek för Markan. Det är lite avlägset, men ett väldigt bra ställe med bra stämning, musiklokaler och konserter. Det här blir mer en fritidsgård där man bara kan vara, säger Arvid.

– Det behövs garanterat två ställen, säger James.

De tycker att Ungdomens hus ska ha medlemskap, liksom Markanhuset, så att det går att se vilka och hur många som kommer.

– Man får bli medlem för att låna datorer med mera, men det ska inte kosta något.

De kan själva tänka sig att hjälpa till i Ungdomens hus, men tycker att kommunen ska driva det och också ha anställd personal.

De känner varandra sedan länge och har gått högstadiet tillsammans på Engelska skolan. Några av dem gick dessförinnan på Röinge skola. I höst börjar de gymnasiet.

– Vi är ungdomar som själva vill göra något bra för ungdomar i Hässleholm, säger de.

De har inte formulerat någon skrivelse eller liknande, men välkomnar politikerna att kontakta dem innan de fattar beslut.

Enligt beslutsförslaget ska ett antal lokalalternativ tas fram under förstudien. Ett beslutsförslag ska vara klart den 31 augusti 2019. Under 2019 och 2020 ska en processledare tillsättas på halvtid till en kostnad av 300 000 kronor. Denna och en politisk styrgrupp ska se till att verksamheten bedrivs med ett helhetsgrepp för att stärka barns och ungdomars delaktighet och inflytande i Hässleholms kommun.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se