torsjö live vers2

Beslut om nya skyltar på Järnvägsgatan – men alliansen kräver bättre tillgänglighet

Beslut om nya skyltar på Järnvägsgatan – men alliansen kräver bättre tillgänglighet

Kritiken har varit omfattande mot trafikkaoset på Järnvägsgatan med bilister som kört mot enkelriktat och parkerat trots parkeringsförbud, bussar som fastnat, varubilar som inte kunnat stanna vid butiker med mera. Det började dessutom med att de lokala trafikföreskrifterna inte trätt i kraft när trafiken släpptes på, vilket gjorde att polisen inte kunde ingripa. Foto: Lotta Persson

Konsultförslaget på bättre skyltning som främsta åtgärd mot trafikkaoset på Järnvägsgatan antogs av tekniska nämndens arbetsutskott i tisdags. På sikt är förslaget att helt stänga Järnvägsgatan för biltrafik, även för taxi. På fredagen kom den borgerliga alliansens motdrag genom en motion om bättre tillgänglighet för resande med bil, varutransporter med mera där. Förslaget, som allianspartierna nu vill ha kostnadsberäknat, lär ha stöd i kommunfullmäktige idag eftersom SD och FV uttryckt liknande synpunkter.

Som Frilagt tidigare berättat har ombyggnaden av centrum och särskilt enkelriktningen av halva Järnvägsgatan med dess otydliga skyltning fått mycket kritik.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunen anlitade därför konsultfirman Thyréns som sett över effekterna av förändringen och lämnat förslag på förbättringar. Ett stort problem är att bilister som ska släppa av eller hämta någon vid stationen förväntas köra till västra sidan, alltså Norrra Station, eftersom det är förbjudet att ens stanna på ”framsidan” vid Järnvägsgatan – men att varken skyltning eller förbättringar av västra sidan hunnits med.

Thyréns förslag är nu att först förbättra skyltningen för att nuvarande ordning ska fungera så bra som möjligt och att på längre sikt, när västra sidan fått bättre trafiklösningar och tryggare miljö, stänga Järnvägsgatan för biltrafik. Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt att föreslå att den första delen snarast verkställs och att fortsatta åtgärder utreds vidare.

– Thyrén tycker att det är rätt bra som det är, förklarade tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) vid den efterföljande presskonferensen.

Själv reserverade han sig dock mot beslutet.

– Jag kan inte annat eftersom vi i alliansen förbereder en motion i frågan, berättade han.

Samtidigt uttryckte han att han personligen inte vill gå tillbaka till hur det var förut.

– Vi hade ju kommit fram till att det inte ska vara så mycket biltrafik i centrum. Det blir ett lite löjets skimmer över kommunen om vi nu ska göra om alltihop igen, sa han.

Enligt Dahlström har kommunens avsikt hela tiden varit att stänga Järnvägsgatan. När det gällde skyltningen menade han att det finns frågetecken som först måste rätas ut.

– Vi måste börja med att bestämma om det ska heta Norra Station, sa han.

Även SD reserverade sig i tekniska nämndens arbetsutskott. Partiet har tidigare lämnat in ett initiativärende om att återöppna Järnvägsgatan för dubbelriktad trafik och en motion om att återöppna gågatan på Första Avenyen för biltrafik mellan Frykholmsgatan och Järnvägsgatan.

I alliansens motion skriver Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och John Bruun (L) att de anser de föreslagna åtgärderna otillräckliga och/eller felaktiga. De vill nu att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag för en ombyggnad av Järnvägsgatan där sex punkter ska beaktas.

De gäller uppställningsplatser för av- och påstigning av taxi, korttidsplatser för parkering av bilar, exempelvis för lämning och hämtning av resande med tåg, parkeringsplats för av- och påstigning av buss utanför kulturhuset, plats för varubilar som ska leverera varor till stationshuset och till butiker utmed gatan, korttidsparkeringsplatser utmed norra delen av gatan för i- och urlastning av varor från butiker samt parkeringsplatser för rörelsehindrade i anslutning till stationen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se