torsjö live vers2

Renovering av Vanneberga skola kan påbörjas i år

Renovering av Vanneberga skola kan påbörjas i år

Två miljoner kronor ska avsättas till att påbörja renoveringen av Vanneberga skola i år. Det blev kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut som dock går vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) var den ende som röstade för beslutsförslaget om att säga nej till pengar nu. Han vill istället att frågan ska behandlas i budgetprocessen inför nästa år.

Det var de rödgröna som i februari väckte frågan som ett initiativärende i tekniska nämnden. De fick också där majoritet för att äska pengar till att påbörja en renovering.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den borgerliga alliansens företrädare menade då att det måste utredas vilka skolor som ska vara kvar innan beslut om stora renoveringar fattas, men de rödgröna anser att behovet är akut och att det finns risk att Vanneberga skola måste stängas på grund av att bland annat ventilationen och köket är utdömda.

– Det är möjligt att alla eleverna från Vanneberga får plats på Furutorpsskolan i Vinslöv, men vi vill värna om våra bygdeskolor. Dessutom är Vinslöv ett utvecklingsområde där det byggs mycket bostäder och kommer fler barn framöver, så det kan bli läge att bygga ut istället, säger oppositionsrådet och vice ordförande Lena Wallentheim (S) efter beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Hon tycker att det är märkligt att ärendet inte nått dit tidigare.

– Om det inte hade tagits upp nu hade vi fått lägga ett nytt initiativärende. Om det ska hinnas någon renovering i år så är det i sista momangen, säger hon.

Lars Johnsson reserverade sig mot beslutet.

– Vi vill inte föregripa budgetarbetet, säger han.

I kommunstyrelsens arbetsutkott ingår även Lena Svensson (C), Hans-Göran Hansson (MP) och Ulf Berggren (SD). SD avstod från att delta i beslutet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se