logga-ligg-tjock

Flera träd har fallit

Flera träd har fallit

INSÄNDARE. Så har åter igen motorsågarna varit framme. Naturligtvis i paviljongsparken, som numera med politikernas goda minne, låtit alléträden falla. Det är fullt förståeligt, då byggherren inte kan hyra ut lägenheter där träden växer in i huset. Det var av alla förväntat att så skulle ske. Att först nu ta bort träden förefaller hur korkat som helst, då dessa stått i vägen för ett rationellt byggande. Men att avlägsna dem före byggnationen hade kanske varit för utmanande för motståndet mot bygget.

Nåväl, många har för länge sedan tröttnat på detta ständigt upprepande av alla galenskaper med flytten och tillhörande miljonförluster. Vad lärde sig politikerna av detta? Ingenting, om vi ser till vad som hänt efter flytten. Kan bara nämna Åkaregatan och FÖP:en, samt den förestående exploateringen av Vänhem/Paradiset.
Avslutningsvis vill jag nämna vad som hänt med den rundade stenavsats som tillhörde Paviljongen och borde varit med vid flytten. Den ligger uppstaplad på Tekniska kontoret. Den var ett konstverk i sig och skulle givetvis varit på plats vid på det nya stället. Anledning: politikerna hade ej begärt, och avsatt, pengar för medflytten.
Avsätt därför medel, som kan anses vara fickpengar, jämfört med förlustaffären vid försäljning och flyttning, till att göra Paviljongen komplett. Risken är annars stor att stenarna ”försvinner” när kontoret flyttar till Garnisonen. Om de inte redan har förpassats till soptippen?
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se