Gruppen-3a-328x120

Rädda Hässleholms sjukhus

Rädda Hässleholms sjukhus

INSÄNDARE. Irene Nilsson (S) och Anders Wallentheim (S) förstår inte. Eller vantolkar medvetet när de i en insändare (17/8) försöker få det att framstå som om Hässleholms sjukhus skulle vara i fara eller säljas till vrakpris – på realisation – om Moderaterna vinner valet. Så är det inte.

Simrishamns sjukhus är i dag Skånes enda privatdrivna sjukhus. Där trivs personalen. Där är patienterna nöjda med bemötandet. Och där ligger vårdresultaten i topp. Så brukar det vara när privata vårdgivare får möjlighet att driva en verksamhet som tidigare har beskurits av offentliga monopol.

I Simrishamn blev det ramaskri och stora folkliga protester på torget när Socialdemokraterna nyligen föreslog att avtalet med det privata bolaget Praktikertjänst skulle sägas upp, så att verksamheten skulle kunna fösas in i Region Skånes stora maskineri. Simrishamnsborna ser fördelarna med en mångfald av vårdgivare.

Vi Moderater anser att de goda erfarenheter som finns från privat drivna sjukhus, både i Skåne och i andra delar av landet, måste få komma fler skåningar till del. Det handlar inte om att sälja verksamhet eller att lägga ned den. Tvärtom. Vi vill utveckla vården och tillgängligheten till den. Låta någon annan driva den. Vårt främsta fokus är att kapa de vårdköer som Socialdemokraterna har byggt upp under sin period vid makten. I dag är de skånska köerna till operation/åtgärd dubbelt så långa som de var 2014.

Under kommande mandatperiod vill vi därför utreda förutsättningarna för att Ängelholms sjukhus ska kunna läggas ut på entreprenad, inte säljas. Under kommande mandatperiod, 2022-2026, vill vi utreda ytterligare ett av de skånska sjukhus som inte har akutmottagning för samma sak.

Därutöver vill vi låta personalen driva ett tredje sjukhus, det kan mycket väl vara Hässleholm. Professionsledda sjukhus finns ingen annanstans i Sverige, men vi litar på personalen och tror att de kommer att klara det bra. De ska få samma förutsättningar och ekonomiska uppräkningar som Region Skånes egna sjukhus, men slippa politiker som petar i detaljer. Detta motsätter sig S, då de inte vill släppa någon makt ifrån sig.

Vi tänker annorlunda. Vi är öppna för olika lösningar, eftersom det driver utvecklingen framåt. Bara med en framsynt politik kan verksamheten vid Hässleholms sjukhus räddas, annars finns risk för att S centralstyr och samordnar vården tillbaka till 1970-talet.

 

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition

Caroline Hedenström M)
ledamot i regionfullmäktige

Karin Axelsson (M)
2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sund

Douglas Roth (M)
ledamot i regionfullmäktige

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se