Gruppen-3a-328x120

Det var inte meningen att någon skulle reagera

Det var inte meningen att någon skulle reagera

INSÄNDARE. I Norra Skåne torsdagen den 9 augusti finns det ett reportage om trafikomläggningen på Järnvägsgatan i Hässleholm. I artikeln får tekniska nämndens andre vice ordförande Lars Olsson (C) frågan om problemen som nu skall lösas inte kunde förutsetts på ett tidigare stadium? Lars Olsson svarar: Jo, men ingen reagerade förrän i slutet och att det har funnits tid att reagera.

Jag vill med bestämdhet protestera mot detta. Vid kommunfullmäktiges januarisammanträde 2016 (!) informerade stadsbyggnadskontoret om den planerade centrumombyggnaden och redovisade idéer till ombyggnaden.

Sedan hördes inte ett ljud förrän den 14 december 2016 då tekniska nämnden hos kommunstyrelsen begärde tilläggsanslag på 3,6 milj. kronor eftersom de anslagna 24,8 miljoner kronorna till ombyggnaden inte räckte. Anslaget till ombyggnaden blev då sammanlagt 28,5 milj. kronor.

Eftersom jag tyckte att centrumombyggnaden var en så stor sak frågade jag Lena Wallentheim (S) som då var ordförande i kommunstyrelsen om inte kommunfullmäktige skulle få information eller på annat sätt ta del av ombyggnadsförslaget. Svaret blev: Centrumombyggnaden var bara ett ärende för tekniska nämnden!

Så, Lars Olsson (C) det var liksom inte meningen att kommunfullmäktige eller någon annan heller skulle ta del av centrumombyggnadsförslaget och kunna reagera eller ge synpunkter på förslaget.

Det skulle bara hanteras av de rödgröna. Ingen medborgardialog där inte!

Av informationen från tekniska nämndens senaste sammanträde framgår dessutom också klart att det som gjorts på Järnvägsgatan, t ex de borttagna platserna för att hämta och lämna passagerare till tåg eller buss inte kommer att ändras. Detta oavsett hur trafiken fungerar i verkligheten.

Slutsatsen blir att om Hässleholms järnvägsstation i framtiden skall fungera som en modern järnvägsstation som tillgodoser resenärernas behov måste den nuvarande majoriteten i tekniska nämnden (S, C,Mp och V) röstas bort i valet den 9 september!

 

Douglas Roth (M)

Kommunfullmäktiges ordförande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se