torsjö live vers2

Kommunen ville inte sponsra Bjärnumskarnevalen– Diarieförde inte ansökan

Kommunen ville inte sponsra Bjärnumskarnevalen– Diarieförde inte ansökan

Bjärnumskarnevalen lockade som vanligt mycket folk. Men kommunen anser inte att arrangemanget uppfyller kriterierna för att få sponsorbidrag. Foto: Susanne Andersson

Hässleholms kommun diarieförde inte Bjärnumskarnevalens ansökan om sponsorbidrag när den kom in i mars utan först den 2 augusti. Den 16 augusti, dagen före karnevalen, fattades beslut om att avslå ansökan med motiveringen att arrangemanget inte uppfyller kriterierna för bidrag ”i tillräcklig utsträckning”.

– Varför kan inte vi få bidrag när kommunen ger 450 000 kronor till stadsfesten i Hässleholm? Vi tycker att vi uppfyller kraven, utom det sista om att vara intressant för riksmedia, säger karnevalsgeneralen Olle Davidsson när Frilagt ringer upp.

Cirka 35 ekipage ingick i karnevalståget och det stundande valet var givetvis ett av ämnena som togs upp. Foto: Susanne Andersson

Bjärnumskarnevalen, med 52 år på nacken, lockade troligen mellan 5 000 och 7 000 besökare i helgen. Det var ungefär lika många som i fjol och något färre än vid jubileet 2016. Den här gången var vädret inte det bästa vid lördagskvällens underhållning och därför var publiken då lite mindre. Karnevalståget drog desto fler. Cirka 35 ekipage lockade till skratt åt olika företeelser i samhället, inte minst i kommunen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– På så vis är vi tacksamma till kommunen. Det var mycket lyckat i år, enligt alla jag pratat med, säger Olle Davidsson.

En av vagnarna drev med just det faktum att det inte blev något sponsorbidrag från kommunen. En tiggare, ”första tiggaren på mars”, illustrerade detta. På vagnens andra sida stod ett tack till kommunalråden – för ingenting.

Enligt Olle Davidsson är stödet från kommunen avgörande för arrangören Bjärnums gymnastik- och idrottsförenings framtid. Bjärnumskarnevalen drar varje år in mellan 150 000 och 200 000 kronor till föreningen. Trots det är det svårt att få ekonomin att gå runt. Jubileumsåret slutade med ett litet överskott på 6 000 kronor, i fjol blev det en förlust på cirka 10 000 kronor.

– Om vi inte kan få fram alla de här sponsorerna klarar vi inte det. Vi blev ju tvingade att ta över en idrottsplats som kostar jättemycket och vi blev också tvungna att köpa ett dyrare, mer miljövänligt, granulat till konstgräsplanen än de har i Hässleholm. Vi har tio-tolv ungdomslag i seriesystem, förklarar Olle Davidsson.

Han tycker inte att han har fått någon egentlig förklaring till varför karnevalen inte bedöms leva upp till kommunens kriterier för sponsorbidrag.

– Jag förstår inte vad det är för skillnad på en festival i Hässleholm och en karneval i Bjärnum, säger han.

”I högsta grad regionala”

I avslagsbeslutet står att alla eller huvuddelen av kommunens kriterier bör vara uppfyllda. De är att arrangemanget vänder sig till en stor målgrupp som nås av marknadsföringen, att det ökar kännedomen om Hässleholm utanför kommunen, att det har hög internationell, nationell eller regional status, att det bidrar till att stärka Hässleholm som en kommun att bo i och att besöka samt att det är intressant för riksmedia.

– Det kommer minst 5 – 6 000 människor till karnevalen. Så många finns inte här i Bjärnum, så de kommer utifrån. De kommer från både Halland, Småland och Blekinge, så vi är i högsta grad regionala, säger Olle Davidsson.

I ansökan om bidrag till bland annat annonskostnader skrev han att publiken är ungefär lika stor som på Bjärnums Casinoreby, Torsjöfestivalen och Vittsjö damlags alla hemmamatcher. Dessa har fått sponsorbidrag.

Han påpekar i sin ansökan att Bjärnums GOIF visserligen får del av det så kallade tätortsbidraget från kommunen, men att detta inte ökat sedan det infördes för tio år sedan, vilket alla kostnader gjort. Bidraget är på 47 000 kronor per år.

Tillväxtchef Stefan Larsson har enligt beslutet stämt av det med kommunchef Bengt-Arne Persson, kommunalrådet Robin Gustavsson (KD) och oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

– Jag är besviken över att det beslöts vid ett korridorsammanträde, säger Olle Davidsson.

Han tycker också att det är illa att diarieföringen i kommunen inte fungerar och att föreningen får besked så sent, även om han fick ett muntligt besked några dagar före det skriftliga.

Men Olle Davidsson ger inte upp så lätt.

– Vi ska försöka en gång till. Vi nöjer oss inte med detta. Vi vill åtminstone ha lite mer förklaring på vad som gäller, säger han.

Ny på jobbet

Stefan Larsson förklarar att ansökan om sponsorbidrag till Bjärnumskarnevalen blev liggande och inte diariefördes med att han var ny på jobbet.

– När man börjat nytt jobb finns tusen olika saker att ta sig an. Jag valde att börja med kontakter med företag och samarbetspartners, säger han.

Men diarieföring och annat som gäller grundlagens offentlighetsprincip ska ju prioriteras före annat?

– Vi har inte hunnit som vi hade önskat, men vi har nog lärt oss en del nu, säger han.

Han känner inte till den skarpa JO-kritik kommunen 2015 fick för bristande diarieföring.

Han förklarar att i framtiden ska det finnas två deadlines för ansökan om sponsorbidrag, en på våren och en på hösten.

– Ansökningarna ska sedan behandlas snarast möjligt, säger Stefan Larsson.

Han säger dock att han förstått det som att tätortsbidraget ska användas till Bjärnumskarnevalen. Han har svårt att förklara exakt vad i kriterierna för sponsorbidrag som gör att Bjärnumskarnevalen får nej och Hässleholms stadsfest ja.

– Vi har inte haft stadsfesten förut, vi får titta på det. Denna gången bedömde vi att Bjärnumskarnevalen inte riktigt nådde dit, men skillnaden är inte jättestor, säger han.

”Får kommunala medel genom tätortsbidraget”

Lena Wallentheim meddelar via sms att presidiet i kommunstyrelsen hade en kort avstämning inför beslutet om sponsorbidrag till Bjärnumskarnevalen.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

– Vi var överens om att det inte skulle upp till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott och att ingen sponsring skulle betalas ut eftersom de får kommunala medel genom tätortsbidraget, förklarar hon.

När det gäller stadsfesten förklarar hon bidraget till Hesslecity med att kommunen fick kritik för att en tidigare fest genomfördes i kommunens regi.

– När Hesslecity bestämde sig för att arrangera stadsfesten så tyckte de rödgröna att kommunen skulle bevilja pengar till detta under förutsättning att stadsfesten genomförs.

Lena Wallentheim betonar att diarieföring ska skötas på ett korrekt sätt liksom återkoppling och svar på brev till kommunen.

Den borgerliga alliansen och SD röstade nej till att ge bidrag till stadsfesten med motiveringen att det inte fanns ekonomiska förutsättningar och att det skulle vara olämpligt utifrån likställighetsprincipen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se