torsjö live

Han vill involvera kommuninvånarna i politiken

Han vill involvera kommuninvånarna i politiken

Resecentrum måste kunna nås från båda sidorna, anser Mattias Berglund, förstanamn på Kommunens Rösts kommunlista.
Foto: Gert Jacobsson

KOMMUNVALET 2018. I Frilagts intervjuer med de politiska partierna i Hässleholm har turen nu kommit till nybildade Kommunens Röst och förstanamnet på deras lista, Mattias Berglund.

Vilken fråga är viktigast för dig och ditt parti?

– Det handlar främst om direktdemokrati. Vi måste involvera kommuninvånarna, och låta dem komma till tals, mycket mera i politiken.

– Det kan de bland annat göra genom vår app där de får tycka till om olika frågor. I vårt parti ser vi främst till sakfrågorna – utan att blanda in någon särskild ideologi. De flesta kommunala frågor handlar faktiskt inte om ideologi utan mer om sunt förnuft.

Hur ska det bli ordning i den politiska röran i Hässleholm?

– Jag tror det behövs en politisk förnyelse. Nytt folk med nya idéer och ny energi. Det känns som om traditionen sitter alldeles för hårt just nu.

Hur ska skattemedlen användas, d v s hur vill du prioritera i den kommunala verksamheten?

– Kärnverksamheterna kommer först. Skola, vård och omsorg.

Vad vill du göra åt skolans underskott?

– Den frågan är verkligen inte enkel. Men jag tror att vi måste se över administrationen. Dessutom borde staten ge mer ekonomiskt stöd eftersom skolan, genom statliga beslut, får ökad belastning hela tiden.

Vad vill du göra åt mobbningen i skolan?

– Redan i dag pågår ett arbete för att motverka mobbning. Det arbetet måste vi uppmuntra och stödja. Jag tror också att det behövs fler lärare.

Hur ska det gå till med tanke på att skolan redan i dag går med kraftigt underskott?

– Det handlar om vilja och vad man väljer att prioritera.

Vill du rädda Finjasjön? I så fall hur?

– Jag är ingen biolog, men helt klart måste något göras. Det känns faktiskt som om det krävs ett jättegrepp. Jag skulle vilja föreslå en ordentlig utredning som bland annat omfattar möjligheten att tömma sjön. Så gjorde man med Vinslövssjön med utmärkt resultat.

Hur ska kommunen klara framtidens omsorg med ökande behov, personalbrist m m?

(här överlåter Mattias svaret till Åsa Erlandsson, andra namn på listan till kommunvalet)

– Vi måste absolut göra jobbet mer attraktivt genom bättre schemaläggning, högre löner och bättre arbetsvillkor. Det är viktigt att personalen trivs, då stannar de också. Sedan får vi inte vara främmande för ny teknik, till exempel i form av nattkameror.

– Nu börjar vi också se resultatet av tidigare nedläggningar av äldreboenden. Vi behöver fler vårdplatser så nu är det dags att bygga ut.

Hur anser du att Hässleholms centrum ska utvecklas (biltrafik, cykeltrafik, handel, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, otrygghet)?

– Här har vi ett riktigt sorgebarn. Självklart måste centrum öppnas upp så att handeln får en chans att blomstra. Vi måste kunna göra bättre än så här. Som det är nu går det till exempel inte att bedriva en lunchrestaurang i centrum. Var ska folk parkera om de inte jobbar i själva centrum? Resecentrum måste också göras säkrare och trivsammare. Och vara tillgängligt även från framsidan. Vi vill öppna upp centrum igen.

Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?

– Främst genom bättre kommunikationer. Det är bra på vissa platser redan i dag medan andra är rent ut sagt usla. Höghastighetsbredband är också viktigt.

Hur vill du förbättra integrationen?

– Kan vi egentligen göra så mycket från kommunalt håll? Jag tycker att det främst är en rikspolitisk fråga. Det handlar också om pengar. Här måste staten helt enkelt bidra med mer. Från kommunens sida kan man se till att ha en väl fungerande språkundervisning.

Vad anser du om böneutrop?

– Alla har rätt att utöva sin egen religion men inte föra ut den offentligt.

Hur anser du att kommunen ska hantera våldsbejakande extremism?

– Lite samma fråga som integrationen, det är främst av rikspolitiskt intresse. Jag tror att det är jättesvårt för en kommun att agera när det handlar om hot mot rikets säkerhet. Då är det en fråga för staten, säpo och polisen. Men visst krävs det krafttag. Från kommunalt håll kan man möjligtvis jobba mer förebyggande, till exempel genom att samtala mer om det i skolorna.

Anser du att bostadssegregation är ett problem i Hässleholm och vad vill du i så fall göra åt det?

– Ja, och enda sättet att komma åt problemet är att förbättra integrationen. Men åter igen smiter staten från sitt ansvar.

Behöver det byggas fler bostäder, i så fall för vem och var?

– Ja, men det måste vara bostäder som vanligt folk har råd att bo i. I dag byggs det alldeles för dyra bostäder. Den dag det byggs flerbostadshus där man kan få en trea för under 5 000 i månaden, ja då har folk råd att bo där. Vi måste styra byggandet i den riktningen. Jag tror man kan hitta ganska många bra platser att bygga på. Centralt utan att bygga på grönytorna. Norden till exempel, och sedan har vi ju också Åhusfältet. Dessutom måste man bygga även i kransorterna.

Vad vill du göra åt det bristande förtroende för lokala makthavare som många invånare, enigt SCB, upplever? Hur ska tillgänglighet, insyn och information förbättras?

– Först och främst vill vi öka förtroendet, och minska klyftan mellan politikerna och kommuninvånarna, genom öppna omröstningar i olika frågor – genom till exempel vår app. På så sätt får invånarna vara med och bestämma på ett helt annat sätt än i dag.

– Vi måste också jobba för en ökad öppenhet. En grundförutsättning är att diarieföringen fungerar, vilket den inte gör i dag. Jag föreslår en centralisering av systemet så att alla kan gå in på kommunens hemsida och kolla vad som är diariefört på de olika förvaltningarna. Jag efterlyser också tydligare direktiv från politikerna när det gäller skyldigheten att diarieföra. Kanske behövs det en föryngring bland våra politiker.

Försvarar du att politiker offentligt uttalar sig om eller försöker påverka media om det blir för mycket negativa rubriker eller ”svartmålning” av politiker, tjänstemän och kommunala beslut?

– Nej aldrig. Det är inte politikerns uppgift att tala om vad en journalist får skriva om.

 

Gert Jacobsson

 

FAKTA:

Kommunens Röst.

Bildat i juni 2017 efter en schism i SD:s fullmäktigegrupp. Ordförande är Michael Strömberg. Partiets ledstjärna är direktdemokrati. Det innebär att partiets politik grundas på vad medlemmarna tycker genom omröstningar på nätet. Partiets förstanamn på kommunlistan, Mattias Berglund, har t o m utvecklat en speciell app för ändamålet. Partiet vill inte placera sig på någon traditionell höger- vänsterskala utan säger sig vilja se till sakfrågorna, sunt förnuft och röstningarnas utfall. Kommunens Röst har faktiskt redan en ledamot i fullmäktige i Hässleholm, nämligen den politiske vilden Anita Johannesson (tidigare SD) som nu finns med på partiets lista.

 

Mattias Berglund. 41 år och ursprungligen från Tyringe. Bor i villa i Hässleholm. Företagare – bl a tidigare ägare till Hessleholm Network (sålt till kommunen). Mattias Berglund sitter i tre bolagsstyrelser: Pub & Restaurang Ahlström (Harry´s), Hessleholm By Fiber samt xHenBer AB (styrelsesuppleant). Mattias äger två bilar: en Volvo 850 från 1999 samt en Opel Movano från 2009. Han äger också en motorcykel, en BMW från 2017.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se