torsjö live vers2

Förnyad FÖP

Förnyad FÖP

INSÄNDARE. Då översiktsplanen är föremål för stark kritik av olika anledningar och har överklagats, har det framförts åsikter att den borde göras om alternativt kompletteras. Vid en en sådan förnyelse går den att komplettera med ett område som ligger väl inom tusenmetersgränsen: nämligen golfbanan. Att ha en golfbana mitt i staden kan tyckas vara bekvämt för det fåtal som nyttjar denna aktivitet. Men den ligger som en bromskloss för den fortsatta expansionen och stans utveckling.

Finns det inte tillräckligt med banor för denna exklusiva motionssport, det är trots allt ett fåtal som utövar denna? Vi har en på nära håll i Skyrup och en i Vittsjö. Med tanke på att banan/klubben genom åren har haft stora ekonomiska problem, kan man ifrågasätta dess existens. Men då det är i huvudsak en överklassport, har ingen politiker vågat ifrågasätta dess fortbestånd.

Att ta in detta område i en förnyad/kompletterad översiktsplan, skulle på ett naturligt sätt knyta ihop Hassellunden med de centrala delarna av stan. Finns det tillräckligt mod hos våra politiker att göra denna rockad? Man har ju annars haft för vana att köpa dyrt och sälja billigt, så varför inte denna gång också? Om det nödvändigtvis skulle behövas en ersättningsbana kan kommunen bistå med att hitta en lämpligare plats att anlägga en på. Någon form av byteshandel med andra ord.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Konklusionen av förslaget innebär att det går att skrota den nyss tagna FÖP:en och här får man tillsammans med området Norden byggbar mark för lång tid framöver. Dessutom slipper man ta Vänhem/Paradiset i anspråk enligt utställd plan. Jag är väl medveten om att jag får många ilskna golfälskare på mig, men allmänintresset måste få gå före särintresset.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se